Prijímanie žiakov

Deň otvorených dverí: 17.1.2018 a 14.2.1018

Osemročná forma štúdia

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov.  Za úspešné vykonanie prijímacích testov požadujeme výsledok úspešnosti minimálne 60%.

V školskom roku 2018/19  je výška školného: 160.-Eur/mesiac.  Zápisné na štúdium je 800.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • splnil podmienky prijímacieho konania,

Postup pre prihlásenie:

 1. Vyplňte kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy
 2. Do termínu 10. apríl 2018 prostredníctvom základnej školy podáte prihlášku na štúdium na Súkromnom gymnáziu
 3. Zúčastnite sa prijímacích pohovorov dňa: 14.5.2018 alebo 17.5.2018
 4. Na základe úspešného výsledku podpíšete Zmluvu o štúdiu
 5. Zúčastníte sa zápisu v termíne od 21. mája do 25. mája 2018. Pri zápise na štúdium zaplatíte zápisné 800.-Eur. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vám vydá základná škola, ktorú navštevuje vaše dieťa.
 6. Do 15 dní od zápisu zaplatíte prvú splátku školného na školský rok 2018/19.

 

Deň otvorených dverí: 17.1.2018 a 14.2.1018

Štvorročná forma štúdia

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov.  Za úspešné vykonanie prijímacích testov požadujeme výsledok úspešnosti minimálne 60%.

V školskom roku 2018/19  je výška školného 160.-Eur/mesiac Zápisné na štúdium je 800.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • splnil podmienky prijímacieho konania,

Postup pre prihlásenie:

 1. Vyplňte kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy
 2. Do termínu 10. apríl 2018 prostredníctvom základnej školy podáte prihlášku na štúdium na Súkromnom gymnáziu
 3. Zúčastnite sa prijímacích pohovorov dňa: 14.5.2018 alebo 17.5.2018
 4. Na základe úspešného výsledku podpíšete Zmluvu o štúdiu
 5. Zúčastníte sa zápisu v termíne od 21. mája do 25. mája 2018. Pri zápise na štúdium zaplatíte zápisné 800.-Eur. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vám vydá základná škola.

Päťročná forma štúdia

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania nebudeme prijímať žiakov v školskom roku 2018/19.