Aj v matematike sme veľmi dobrí

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 10. júna 2014 - Časopis, M, Novinky - 0 x komentované

Čo je kotangens ??  kotangens

MATH KLUB PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY

Korešpondenčný seminár z matematiky Česko-Slovensko

     13. Miesto  Matej Cerovský  II.A

Účasť krajské kolo MO kategória B :

Ekaterina Volkova II. A

Olga Prachařova II. A

Matej Cerovský II. A

Chen Yifan II. A

(Výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii)

Účasť krajské kolo MO kategória Z8 :

Marek Patzelt , tercia

(Výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii)

 

Celoštátne 1. Kolo PANGEA:

Sekunda:    Rebeka Skopalová 001084  8. Miesto
                    Vanesa Fajkusová  001085 
8. Miesto
                    Lukáš Krajčík    001086          8. Miesto

Prima (súťažili v kategórii Sekunda!):   Čalfová Romana 001080  9. Miesto
                                                             Kishfaludyová Nikola 001079 
9. Miesto
Celkový počet súťažiacich: 5054

Tercia: Marek Patzelt  001069          1. Miesto
             Lucia Nemčovičová 001072 
1. Miesto
             Dominika Darážová  001078 
2. Miesto
Celový počet súťažiacich: 5120

Kvarta: Jakub Bero 001089                    1. Miesto
              Zdenka Zakopčanová 001090 
1. Miesto
              Alexandra Vasilková                   
2. Miesto
Celový počet súťažiacich: 4896

I.Ročník
Karolína Šumichrastová 
001104 14. Miesto
Anna Pintér   001103                      
25. Miesto
Karin Klasovitá  001102                  
28. Miesto
Celový počet súťažiacich: 8345

II.Ročník

Ekaterina Volkova  001066         9. Miesto
Martina Šalamunová  001067    
9. Miesto
Olga Prachařová   001065           
9. Miesto
Celový počet súťažiacich: 9508

III. Ročník

Karin Majtanová  001100   18. Miesto
Pavlina Magulová  001099 
23. Miesto
Karol Šiška      001101          
18. Miesto
Celový počet súťažiacich: 8635

 

Školské kolo v šachu: 

  1. Miesto         Jakub Bero     kvarta
  2. Miesto         Marek Patzelt  tercia
  3. Miesto         Karol Šiška        III.A

Autor článku

Pavel Spišiak

riaditeľ školy

Mojou hlavnou zásadou vo vyučovacom procese je vidieť v každom žiakovi jeho osobnosť, ktorá sa rozvíja tak,  aby boli naplnené jeho životné ambície. Každý študent musí cítiť,  že má právo byť úspešný.  Príležitostí je veľa. Objavovať ich spoločne je krásny pocit. Preto ma baví byť učiteľom.

» Profil autora

0 x komentované