Aktuálne informácie o prijímaní žiakov na štúdium

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 25. mája 2012 - Časopis, Nezaradené, Novinky - 0 x komentované

Aktuálne informácie o prijímaní žiakov na štúdium
pre školský rok 2012/13

19. júna 2012 (utorok) druhé kolo prijímacích skúšok

Žiaci sú prijatý na štúdium bez prijímacích pohovorov na základe prihlášky, ktorú si podajú najneskôr do 15. júna 2012

Rozhodovanie o prijatí

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola;

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý jeprenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak jeuchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

V Bratislave, 25.5.2012                                           RNDr. Pavel Spišiak – riaditeľ školy

zp8497586rq

Autor článku

Pavel Spišiak

riaditeľ školy

Mojou hlavnou zásadou vo vyučovacom procese je vidieť v každom žiakovi jeho osobnosť, ktorá sa rozvíja tak,  aby boli naplnené jeho životné ambície. Každý študent musí cítiť,  že má právo byť úspešný.  Príležitostí je veľa. Objavovať ich spoločne je krásny pocit. Preto ma baví byť učiteľom.

» Profil autora

0 x komentované