Deň otvorených dverí v sobotu 7. februára 2015

Článok vložil/a - 9. februára 2015 - Diplomacia, Golf, Jazyky, Novinky - 0 x komentované

Hneď po privítaní sa rodičia a deti oboznámili so študijnými zameraniami gymnázia, ktoré im priblížili tí najpovolanejší – pán riaditeľ a pán zástupca. Potom sa už žiaci venovali práci: zábavnou formou sa učili anglicky, španielsky a rusky. Aké chyby robia pri spoločenskom styku si mohli žiaci a potom aj ich rodičia overiť na diplomatickom protokole v praxi.  Spestrením dopoludnia boli ukážky golfovej hry na trenažéri. Potom si žiaci mohli overiť svoju pripravenosť na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky. Rodičia sa počas prehliadky školy zaujímali o voľno-časové aktivity a krúžky na škole. Celé doobedie sa nieslo v príjemnej atmosfére, veríme, že rodičia a deti odchádzali z návštevy našej školy spokojní.

0 x komentované