Finančná gramotnosť inak

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 4. decembra 2016 - Nezaradené, Novinky, Školský časopis - 0 x komentované

Matematika nie je len o počítaní. Veľa žiakov si myslí, že ju v živote nevyužije. Úlohou matematiky je okrem počítania a výpočtov naučiť sa myslieť abstraktne, zovšeobecňovať, vytvárať si predstavivosť, konštruovať, logicky uvažovať …. Verím, že viacerí mi dajú za pravdu, že toto je už na niečo dobré. Jej využitie nie je len v technike a ekonomii, ale z uvedeného  aj v sociológii, psychológii.   Veľa žiakov z triedy má zameranie na diplomaciu. Tu je dôležitá komunikácia, znalosť histórie, poznať fungovanie finančných inštitúcií, vedieť sa prezentovať..   Práve tieto odbory, si budú viacerí žiaci z triedy vyberať pre svoje ďalšie štúdium.

Úplnou náhodou som objavil na profile facebooku pani Zuzany Berovej článok „Finančná gramotnosť inak“. Keďže aj my sa radi učíme celkom inak. Článok vydavateľstva LIBERATERA ma zaujal a téma Pôžička dobrý sluha, zlý pán bola na svete. Dobrá  výzva, aby si to školy vyskúšali. Napokon vyskúšať si prácu vo vedeckom ústave je lákavé. Ak sa pripoja aj iné školy, budeme sa môcť porovnávať. Ďakujeme za inšpiráciu.  

Od prvého okamžiku ma veľmi potešilo nadšenie žiakov triedy septima a 3.A vyskúšať si túto výzvu. Pozitívne pracovné nadšenie sa prenieslo od viacej aktívnych k menej aktívnym. Týmto také niečo. Nerobme to, načo nám to bude? Vôbec nedostalo šancu. Príprava „vedeckých prác“ sa riadila podľa plánu. Vyzdvihujem vysokú úroveň komunikácie v skupinách Historický ústav, Centrum pre výskum verejnej mienky. Menej Ústav masmediálnej komunikácie a Centrum výskumu finančných vzťahov. Stihli sme si odkomunikovať formu aj to čo majú práce obsahovať.

30.11.2016 Deň konferencie.

Pripravili sme kongresovú miestnosť (školskú jedáleň). Kým dievčenská časť upravila rokovací stôl a rozložila vlastnoručne napečené koláčiky, chlapčenská časť vyberala niečo na pohostenie v blízkom Tesku expres. Nechýbala ani káva, čaj a džbániky s vodou. Program rokovania a moderovania si zobrala Lea Klimentová. Veľmi zodpovedne a premyslene organizovala celý priebeh konferencie. Privítanie hostí. Autorka projektu Mgr. Zuzana Berová s manželom RNDr. Peter Bero, riditeľka ZŠ Žitavská, BA RNDr. Jana Weisová a Mgr. Jaroslav Pecen.  Všetci matematici. Ďalej Mgr. Katarína Dúbravická, Mgr. Zuzana Godálová, Mgr. Radka Ristovská profesorky nášho gymnázia a žiaci vyšších ročníkov ssg.

Výskumy Historického ústavu prezentovala Petra Bučeková. Dozvedeli sme o výmene tovaru  v historickej dobe, keď ešte neexistovali peniaze. Aj o tom, že v čase antického Ríma mali s pôžičkami problém predovšetkým kresťanskí predstavitelia . Pozreli sme si Národná banku Slovenska z roku 1939 v Bratislave.

Za Centrum výskumu finančných vzťahov predniesol svoje zistenia Benjamín Pojedinec. Už vieme,  že  základným predpokladom fungovania finančných vzťahov je existencia finančného trhu. Poznáme výhody a nevýhody nebankových inštitúcií. V diskusii každý kto chcel  získal  od člena Centra výskumu finančných vzťahov Benjamína Pojedinca  odporúčania, kde je najvhodnejšie zobrať si pôžičku

Prestávku sme využili na diskusiu a občerstvenie. Tešíme sa na druhú časť

 

Interaktívna prezentácia  Centra pre výskum verejnej mienky bola prevedená v podaní Martiny Chodilovej. Výskum sa prostredníctvom dotazníka zameral na tých, ktorí už pôžičky čerpali. Žiaci pripustili, že ich zaujímalo, ako sú na tom učitelia školy. V ďalšej časti skúmali, čo sa deje s nesplateným dlhom, keď príde na rad exekúcia. Na čo všetko môže siahnuť exekútor a ako sa tomuto radšej vyhnúť.

 

Ústav masmediálnej komunikácie. Lož / klamstvo alebo pejoratívnejšie cigánstvo je vedomá alebo úmyselná nepravda vydávaná za pravdu. Práve z tohto pohľadu sledoval Výskumný ústavu reklamu používanú na predaj finančných produktov – pôžička. Zavádzajúca reklama a potreba požičať si rýchlo peniaze priviedla mnohých Slovákov do finančných problémov. V prezentácii upozornila Romana Matúšová na čo všetko si treba dávať pozor pri podpisovaní zmluvy o pôžičke
 
 
Význam takýchto projektov pre život sme dokázali oceniť  už teraz, ale určite k tomu dôjde ešte aj neskôr. Do budúcna chceme byť pripravení a vedieť dokazovať naše tvrdenia. Výsledky výskumu obhajovať aj spôsobom oponentúry a diskusiou o riešení problémov. Prípadne vedieť navrhovať vlastné riešenia a postupy.Každý študent z podujatia odišiel s diplom za prínos vo vedeckom bádaní a hlavne sdobrým pocitom a dobrou náladou. MôŽEME SI TO ZOPAKOVAŤ!!

V Bratislave, 4.12.2016                  RNDr. Pavel Spišiak        Súkromné slovanské gymnázium  (ssg)

 

0 x komentované