Konferencia R.A.U

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 21. apríla 2017 - Diplomacia, Nezaradené, Novinky - 0 x komentované

Dobrá skúsenosť do života.

 

Konferencia R.A.U

20. 4. 2017, hotel Tenis, Zvolen
 2. ročník konferencie ktorej organizátorom  je vydavateľstvo Libera Terra

R∙A∙U (Riadené Aktívne Učenie) je filozofia učenia, ktorá dáva do popredia aktivitu a samostatnosť žiakov.

PROGRAM:

Zuzana Berová: Potrebujeme pravidlá?
Róbert Čapek: Zásady podporujícího vyučování
Zbyněk Kubáček: Učí matematika skutočne myslieť?
Peter Bero: Ako zmeniť veci, ktoré sa nedajú zmeniť
Katarína Martiňáková: Je školská telka v osnovách?
Petra Bučeková, Benjamín Pojedinec, Valentína BalážováFinančná matematika očami SSG
Peter Pallo: Cesta do praveku
Dana Žamborová: Percentá v letákoch
Eva Šatková: Dobrý skutok 2016. Spojená škola Svätej Rodiny – ZŠ Bratislava

Do takéhoto programu konferencie R.A.U boli zaradení žiaci 3.A nášho gymnázia: Petra Bučeková, Benjamín Pojedinec a Valentína Balážová. Prezentovali projekt Finančná matematika očami SSG.

Čo je obdivuhodné a prečo môžu byť na seba dostatočne hrdí? … Tento projekt bol v zásadách R.A.U naozaj jedinečný. Svoju aktivitu a bezprostrednú samostatnosť v „učení sa“ naši žiaci jednoznačne preukázali.

Čím?   …. Samostatnosťou, zainteresovanosťou  a prístupom k riadeniu projektu. K príprave  prezentácie výsledkov vlastného výskumu sa postavili  tímovo a seriózne. 

Čo im závidieť?  …   Vystúpiť pred 120 učiteľov, ktorí sa radia k tým čo prioritne vo svojom pôsobení využívajú „Aktívne učenie“ naozaj nie je jednoduché. Oni to zvládli. Zaslúžia si skutočne svoje ocenenie. A drobná tréma počas vystúpenia. Veď to je samozrejmé. Vzali to zodpovedne.

Dokázali by ste to aj vy?   Skúste sa zamyslieť. Radi Vás prijmeme medzi seba.   

Konferencia nám priniesla všetkým vrátane vyučujúceho matematiky Pavla Spišiaka veľmi veľa.  Prednáška „Zásady podporujícího vyučování“ bola naozaj veľmi hodnotná. Celú konferenciu sme všetci spoločne a pozorne sledovali až do samotného záveru.  

 

0 x komentované