Letná akadémia SSG 2017

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 21. júna 2017 - Časopis, Muzikál, Novinky - 0 x komentované

Letná akadémia SSG

Rozhodli sme sa na letnej akadémii ukázať našu dlhodobú prácu, teda výchovný koncert, kt. sme hrali pre deti ZS.
Od deti vieme, že aj rodičia majú záujem si tento koncert pozrieť.
Akadémiu sme rozšírili o sólové spevy, aby sme ukázali aj prácu na hodinách spevu a esemblového spevu.
Takže program:

1. Úvod (Príhovor)
2  Pieseň Hurt – (Johnny Cash, Nine Inch Nails)
3. Pieseň All of Me (John Legend)
4. Pieseň Alica v krajine zázrakov
5: Výchovný koncer To be or not to be
6. Záver

Martin Mikulášek

Autor článku

Pavel Spišiak

riaditeľ školy

Mojou hlavnou zásadou vo vyučovacom procese je vidieť v každom žiakovi jeho osobnosť, ktorá sa rozvíja tak,  aby boli naplnené jeho životné ambície. Každý študent musí cítiť,  že má právo byť úspešný.  Príležitostí je veľa. Objavovať ich spoločne je krásny pocit. Preto ma baví byť učiteľom.

» Profil autora

0 x komentované