Milión dolárov

Článok vložil/a - 28. mája 2015 - Novinky - 1 x komentované

1 x komentované

  • Pavol Gálik píše:

    K uvedenému problému treba snáď ešte dodať, že rovnica A^n+B^n=C^n nemá
    pre n > 2 kladné celočíselné riešenie. Teda nedajú sa nájsť také kladné celé čísla A, B, C, že by napríklad platilo: A^3+B^3=C^3.
    Avšak pre n = 2 má táto rovnica nekonečne veľa riešení : 3^2+4^2=5^2, 5^2+12^2=13^2, 8^2+15^2=17^2, 20^2+21^2=29^2, 12^2+35^2=37^2 atď. atď..