"Mladí rýchlo bežia, starí poznajú skratky."

Článok vložil/a Pavel Spišiak - Diplomacia, Novinky, Plánované podujatia, Školský časopis - 0 x komentované

J. E. Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.
tema: „Mladí rýchlo bežia, starí poznajú skratky.“
– zamyslenie vedca, politika, diplomata, pedagóga, literáta, poslanca a dôchodcu

22. marca 2012 o 10:00 v priestoroch SSG v Bratislave

 Biografia

 Doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.

Narodil sa v roku 1939 v Nitre. Vyštudoval Vysokú školu pedagogickú, odbor matematika a chémia, neskôr na PFUK absolvoval numerickú matematiku. V rokoch 1963 až 1990 bol vedeckým pracovníkom v Ústave technickej kybernetiky SAV. V rokoch 1985 až 1990 bol vedúcim Medzinárodného bázového laboratória pre umelú inteligenciu. Počas vedeckej činnosti publikoval 65 vedeckých prác, asi 50 populárno-vedeckých článkov, bol autorom a spoluautorom piatich vedeckých monografií. Pracoval v kresťanskom hnutí, najmä s mládežou, publikoval v samizdatoch. Po revolúcii bol poslancom, podpredsedom vlády ČSFR, neskôr prezidentským radcom, v rokoch 2000 až 2005 veľvyslancom SR v Taliansku, v San Maríne a na Malte. Vydal šesť literárnych diel, publikuje aj na blogu SME. Je predsedom Združenia kresťanských seniorov. Je ženatý, má štyri deti a deväť vnukov.

 Narodil sa v Nitre 31. 3. 1939, je ženatý, má 4 deti a 11 vnukov. Aktívne ovláda nemčinu, angličtinu, taliančinu a ruštinu.

 1956: absolvent Jedenásťročnej strednej školy s maturitou 1960: absolvent Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, matematika – chémia
1960-61: stredoškolský profesor v Nových Zámkoch
1961 – 63: vojenská prezenčná služba v Lipníku nad Bečvou
1963 – 1990: vedúci vedecký pracovník na Ústave technickej kybernetiky SAV
1965 – 1968: absolvent PFUK v Bratislave, numerická matematika
1970 – 1989: prednášateľ numerickej matematiky na MFF UK v Bratislave
1985 – 1990: vedúci Medzinárodného Bázového laboratória pre umelú inteligenciu

  • Počas vedeckej činnosti publikoval 65 pôvodných vedeckých prác, asi 50 populárno-vedeckých článkov, bol autorom a spoluautorom 5 vedeckých monografií (2 v zahraničí). Aktívne sa zúčastňoval na konferenciách a vedeckých pobytoch po celom svete. Pracoval v kresťanskom hnutí, najmä s mládežou, v rodinných spoločenstvách, publikoval v samizdatoch.

 1989 – 90: podpredseda Rady KDH pre zahraničné vzťahy
1990 – 91: poslanec SNR
1990 – 92: podpredseda vlády ČSFR pre ľudské práva
1992: poslanec Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia

1993: podpredseda Helsinského výboru v SR
1993 – 95: prezidentský radca v Kancelárii prezidenta SR
1995 – 2000: tajomník komisie KBS: Spravodlivosť a mier
1995 – 2000: vydavateľ vo vydavateľstve DACO
1995 – 2000: predseda Nadácie F. Schillera – Spolupatričnosť pre ochranu života, vzdelania, kultúry, rodiny a ľudských práv
1994 – 2000: poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka, predseda komisie pre mládež, šport a vzdelanie
1996 – 2000: prednášateľ na Katecheticko-pedagogickej fakulte v Ružomberku
1997 – 2000: prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy na Trnavskej univerzite, prednášateľ na fakulte Humanistiky a na Pedagogickej fakulte
1995 – 2000: člen Slovenského syndikátu novinárov (ročne asi 20 článkov v novinách)
2000 – 2005: veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku, v San Maríne a na Malte
1996 – doteraz: člen Spolku slovenských spisovateľov, sedem prozaických diel:

  • Prísne tajné – Ako sme boli malí: 1994, 2.vydanie, 1995, 224 s.,
  • Lúčenie, 1996 – v spoluautorstve s matkou Martou, 120 s.,
  • Veľmi prísne tajné – Ako sme boli slobodní, december 1999, 696 s.,
  • Prísne tajné – Ako sme boli Taliani, december 2006, 424 s.,
  • Ktorého si, Mária, do neba vzala, december 2006 – v spoluautorstve s M. Čerňanskou a D. Mikloškom, 80 s.,
  • Ako sme boli malí – odtajnené po 60 rokoch, december 2007, 340 s.
  • Dva roky bloger, december 2010, 432 s.

2005: dôchodok
2006: štátne vyznamenanie prezidenta a premiéra Talianska: Grande uffiziale – Veľký oficier za zásluhy o Taliansku republiku
2006 – 2008: predseda Združenia katolíckych vydavateľov Slovenska
2007 – : predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska
2011 – : moderátor Národného sekretariátu Svetového apoštolátu Fatimy na Slovensku

zp8497586rq

0 x komentované