Pitch&Putt ihrisko

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 25. februára 2018 - Golf, Golf, Novinky - 0 x komentované

Projekt v areáli Golfového klubu SSG na Vážskej ul. v Bratislave má za cieľ priblížiť a sprístupniť golf širšej verejnosti. V súčasnej dobe je možné hrať golf len mimo mesta na veľkých ihriskách, čo predstavuje logistické a finančné náklady pre možných záujemcov. Areál školského dvora o ktorý sa stará Golfový klub SSG v Bratislave poskytuje v súčasnej dobe priestor na základný tréning nielen pre skúsených hráčov, ale aj úplných nováčikov a záujemcov o tento šport. Tieto možnosti by sme však chceli rozšíriť a zo súčasného priestoru za pomoci menších úprav vytvoriť krátke jamky (Pitch&Putt ihrisko, jamky cca 40m), ktoré by ešte viac zatraktívnili ponuku. Počas školských prázdnin sa v areáli koná letný denný tábor, ktorého sa zúčastňujú hlavne deti z okolia, to znamená, že s miestnou komunitou sme už v pozitívnom kontakte. Tento vzťah by sme radi rozšírili a posilnili, preto plánujeme túto úpravu areálu, ktorá by komunite priniesla ďalšie možnosti trávenia voľného času. Na danú úpravu bude potrebné vytvoriť zopár odpalísk pre už spomínané jamky. Výsadbu, ktorá by ich opticky oddeľovala a mobiliár vo forme lavičiek a posedenia. Okrem golfu sa v lete deti učia ochranu a údržbu trávnatých plôch, drobnej drevinovej výsadby a pestovaniu rastlín. Rodičia detí obdivujú ich záujem o pestovanie. Máme záujem rozšíriť plochy na pestovanie a zapojiť do výsadby a starostlivosti aj ich rodičov.
Cvičné golfové ihrisko, ktoré slúži na spomínané aktivity bolo vybudované pred desiatimi rokmi. Je umiestnené v areáli školského dvora, ktorý navštevujú okrem žiakov Súkromného slovanského gymnázia a všetkých základných škôl z Bratislavy – Vrakune aj mamičky s deťmi tejto mestskej časti. Je dôsledne udržiavané počas celého vegetačného obdobia. Golfový klub organizuje základy výučby pre deti ZŠ, organizuje krúžky a výučbu hry pre dospelých. Po desiatich rokoch prichádzame s inováciou, ktorou chceme využiť skúsenosti ako miesta pre šport, ale aj oddych a relax. Spolupracuje so Slovenskou golfovou asociáciou a Mestským úradom Bratislava – Vrakuňa.

 

0 x komentované