Prijímacie konanie – Základná škola „ako osemročná forma štúdia“ – domáce vzdelávanie

Prijímanie do piateho, šiesteho, siedmeho a deviateho ročníka ZŠ na základe žiadosti o prestup na našu školu

V školskom roku 2021/22 je výška školného 130.-Eur/mesiac Zápisné na štúdium je 400.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.

Postup:

  • vyplňte si elektronickú prihlášku (formulár)
  • požiadajte o prestup na Súkromnú základnú školu formou žiadosti
  • po obdržaní rozhodnutia o prestupe prídete podpísať zmluvu o štúdiu

Termín: do 10.9.2021

Prihláška na Súkromnú ZŠ – domáce vzdelávanie