Prijímanie žiakov do školského roka 2017/18

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 6. decembra 2017 - Nezaradené, Novinky - 0 x komentované

Deň otvorených dverí: 17.1.2018 a 14.2.1018

Osemročná a štvorročná forma štúdia

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov.  Za úspešné vykonanie prijímacích testov požadujeme výsledok úspešnosti minimálne 60%.

V školskom roku 2018/19  je výška školného: 160.-Eur/mesiac.  Zápisné na štúdium je 800.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • splnil podmienky prijímacieho konania,

Postup pre prihlásenie:

  1. Vyplňte kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy
  2. Do termínu 10. apríl 2018 prostredníctvom základnej školy podáte prihlášku na štúdium na Súkromnom gymnáziu
  3. Zúčastnite sa prijímacích pohovorov dňa: 14.5.2018 alebo 17.5.2018
  4. Na základe úspešného výsledku podpíšete Zmluvu o štúdiu
  5. Zúčastníte sa zápisu v termíne od 21. mája do 25. mája 2018. Pri zápise na štúdium zaplatíte zápisné 800.-Eur. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vám vydá základná škola, ktorú navštevuje vaše dieťa.
  6. Do 15 dní od zápisu zaplatíte prvú splátku školného na školský rok 2018/19.

0 x komentované