Antonio de Leon

Buenos días,

volám sa Antonio, pochádzam z Madridu. Už sedem rokov bývam na Slovensku v Bratislave. Počas môjho pobytu na Slovensku som učil španielčinu na viacerých jazykových školách: Akadémia vzdelávania, Štátna jazyková škola. Som v úzkom kontakte a spolupracujem so Slovenskou asociáciou učiteľov španielčiny, s virtuálnou aulou Inštitútu Cervantes v Bratislave, zúčastňujem sa na prednáškach a kurzoch organizovaných Asociáciou, Cervantesovým inštitútom vo Viedni alebo distribučnou spoločnosťou Oxico, čím mám neustále informácie o nových vyučovacích metódach, postupoch, knihách, atď.

Taktiež spolupracujem s Národným centrom certifikovaných meraní (Núcem) ako recenzent štátnych testov zo španielskeho jazyka.

So slovenskými študentmi sa na hodinách rozprávam len po španielsky, čím sa im snažím sprostredkovať priamy prirodzený kontakt s rodeným hovoriacim. Okrem jazyka ich veľmi rád oboznamujem s kultúrou nielen španielskou ale aj latinskoamerickou a to aj prakticky (varenie typických jedál, pozeranie filmov, počúvanie pesničiek, stretnutia s kubánskymi spevákmi, atď.)

 

Plánované aktivity

  • Día de la Hispanidad (7.10.2013): pri príležitosti španielskeho národného sviatku (12.10) organizujeme na škole Deň hispanistiky v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov španielčiny
  • Návšteva každoročného cyklu španielsky hovoriacich filmov
  • Návšteva virtuálnej auly Inštitútu Cervantes v Bratislave

0 x komentované

Pridaj komentár