Arnold Szabó

Už ako aj v predošlých 11 rokoch mojho posobenia ako profesor gitary bol pretrvávajúci záujem zo strany žiakov a ich rodičov o štúdium gitary, aj v šk.r. 2011/2012 pokračoval 37 žiakov. Teraz pribudli mnohí žiaci- začiatočníci, ktorý prišli aj z iných škol.Tak sa podarilo rozšíriť dobrú povesť SSG, teraz už o tom vedia aj za bránami našej školy že sa tu učí gitara individuálnym prístupom ku každému adeptovi.

Okrem akustickej-španielskej gitary učím aj elektrofonickú gitaru pre velký záujem žiakov, dosiahnutú úroveň na individuálnych hodinách  majú možnost praktizovať a prezentovať aj v školskej kapele. Velmi ma teší ich záujem o hudbu a gitaru lebo to svedčí o tom že brnkáme po správnych strunách. Napokon viacero mojich šťastných absolventov stretávam pravidelne hrávať s kapelami na roznych podiách a oni mi potrvdia reflexiu a zmysel vyučovania hudby a gitary.

Plánom na v šk.r.2012/2013 je pokračovať v úspešnej tradícii vyučovania gitarovej hry na SSG.