Beata Vasinová

Po ukončení štúdia v roku 1997 na Rostovskej štátnej univerzite v Rostove na Done /Ruská Federácia / na Filologickej fakulte, aprobácia ruský jazyk a literatúra, som pôsobila jeden školský rok ako učiteľka ruského jazyka na SPTŠ v Holíči. Na Strednej pedagogickej škole v Bratislave som učila 13 rokov.

Keďže obdobie po nežnej revolúcii neprialo učiteľom ruštiny, musela som si v rokoch1991-1994 na FF UK rozšíriť aprobáciu o predmet estetická výchova.V roku 1995 som absolvovala akreditačnú skúšku z jazyka nemeckého. Na ZŠ Vlastenecké námestie v Bratislave som učila 8 rokov predmety nemecký jazyk a výtvarná výchova.

Na Súkromnom gymnáziu učím od roku 2002 predmety ruský jazyk, dejiny umenia a umenie a kultúra.

Počas svojej 32-ročnej praxe som absolvovala zahraničné a domáce jazykové kurzy ruského jazyka a rôzne iné školenia, vzdelávania a špecializačné inovačné štúdium.