Mgr. art Daniel Kuciak

Po ukončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave som ďalej pokračoval ako postgraduálny študent v nórskom Oslo, odbor hra na hoboji. To mi rozšírilo znalosti v oblasti orchestrálnej hry, zborového spevu, klavíra, teórie hudby, improvizácií, ktoré využívam dodnes.

Od roku 2010 som riadnym učiteľom SSG, vyučujem Hud.výchovu, Dejiny hudby, UmK. Teším sa práci s deťmi, v riadnom kolektíve čo posúva aj moje vlastné hranice učiteľa.

Vyučujem Hudobnú výchovu, Dejiny hudby, ako aj hud. krúžky na škole: hru na klavíri, muzikálový spev, predmet kapela. Nadobudol som pocit, že v tejto práci čo robím som sa na tejto škole doslova našiel.☺

Vo svojom živote som absolvoval viacero masterclassov zameraných na inštrumentálnu hru, spev či už doma, alebo v zahraničí:

 • Telč/ CZ,
 • Glognitz/ A,
 • Wien,
 • Praha,
 • Oslo atď.

Ako učiteľ pôsobim v súkromnom sektore od roku 2009, predtým som hrával v domácich renomovaných orchestroch SND, SOSR. V súčasnosti sa popri škole teším spolupráci s rakúskymi orchestrami Schonbrunn Palace Orchestra, Opereta Badhall, členmi Volksoper Wien. Populárna hudba mi zas dala úplne iné vnímanie hudby s jej neuveriteľnými možnosťami: vlastná kompozícia, tvorba textov, vl. Aranžmá, súťaže Eurovízia, doprovodných kapiel finalistov súťaže Superstar, predskokanov legendárnej skupiny Olympic a pod.

 • 2.9. 2013: Otvorenie školského roka / Duo Corcentante /
 • 20. sept. 2013 Výchovný koncert Zš Železničná./ Kuciak, Szabo/.
 • Október na Lodi:  Výchovný koncert na Lodi Adyho Hajdu pre Zš/ Bratislava.
 • 29. okt. 2013 Výchovný koncert na Zš Žitavská/ Kuciak, Szabo/.
 • November na Lodi: Výchovný koncert na Lodi Adyho Hajdu pre gymnázia/ Bratislava.
 • 19. dec. 2013: Vianočný koncert pre deti/ muzikálové štúdio, SSG.
 • 9.1. Novoročný koncert Wiener Philharmoniker/ v golfe, interaktívna tabuľa – Abba.
 • Február: Muzikálové štúdio/ koncert na Lodi Adyho Hajdu.
 • Marec: Muzikálové štúdio/ vystúpenie žiakov LDV, šk. kapely pre školy/ Zrkadlová sieň SSG.
 • Apríl: Muzikálové štúdio/ vystúpenie žiakov LDV, šk. kapely pre školy/ Zrkadlová sieň SSG.
 • Máj: Muzikálové štúdio/ vystúpenie žiakov LDV, šk. kapely pre školy/ Zrkadlová sieň SSG.
 • Jún: Letná akadémia