Jaroslav Pecen

Od ukončenia štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v učiteľskom odbore matematika – matematická informatika sa venujem pedagogickej a lektorskej činnosti najmä v odbore informatika. Pracoval som na gymnáziach na ulici Bilíkova a Ul. Ladislava Sáru a tiež ako lektor v rôznych spoločnostiach. Od roku 2000 pracujem na Súkromnom gymnáziu.

Okrem vzdelávacej činnosti mám na starosti:

  • správu počítačovej siete,
  • správu programu ASC agenda (elektronická databáza školy),
  • správu elektronickej žiackej knižky (edupage)
  • Na škole koordinujem projekt Infovek.
  • V súčasnosti spolupracujem aj Metodicko-pedagogickým centrom ako koordinátor aktivít projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktoré sa uskutočňuje v našich priestoroch.