Ing.Katarína Halagovcová PhD

Na Súkromnom slovanskom gymnáziu organizačne zabezpečuje golfové aktivity pre študentov(praktická výučba golfu s trénermi,organizovanie školských turnajov,…),pričom v zimnom období vuyčuje golfové pravdlá.Golfu sa venuje 7 rokov,posledné dva roky je aktívna ako golfový rozhodca.

Vzdelanie

Vysoká škola technická Košice,odbor geológia a geologický prieskum 1984
Slovenská vysoká škola technická,inžiniersko-humanitná katedra,odbor pedagogika 1992
Doktorandské štúdium-odbor enviromentalistika 2010

Ocenenia

2005-medaila Nadácie Alexandra Dubčeka
2010-Čestné uznanie v národnej súťaži Ekotopfilm-Envirotechnológia roka
2011-Čestné uznanie podpredsedu vlády“Výnimočná žena Slovenska“

Publikovanie

-publikácie v odborných časopisoch zamerané na problematiku banských vǒd
-romány Svokra,Farizeji,Branie mimochodom
-učebná brožúra pre rómske deti-Mǒj najobľúbenejší štát je ľadový oceán
-kniha príbehov z golfu-Jamka a kyvadlo

Vízia

Chcem pritiahnuť ku golfu-hre gentlemanov-čo najviac študentov.Je to šport,ktorý každý mǒže hrať do vysokého veku,popri tom si získavať priateľov na celom svete a udržiavať sa v dobrej kondícii.

Golf vás učí disciplíne,slušnému správaniu a vedie k pokore.Vždy tvrdím-Ako sa človek správa pri golfe,tak sa správa aj v živote.