Ladislav Baraňai

V roku 1981 so ukončil štúdium na FTVŠ UK v Bratislave, aprobáciu telesná výchova a šport.

Od tohto roku som nastúpil ako učiteľ TV na základnej škole, kde som pôsobil do roku 1985. Potom som pracoval ako učiteľ TV a plávania na základnej škole. Neskôr som začal pracovať na športovom gymnáziu, kde som pracoval ako učiteľ TV a športovej prípravy do roku 2012. Od februára 2013 som učiteľom TEV na SSG.

Popri práci učiteľa som pracoval ako tréner fitnes a kondičnej prípravy. Pravidelne som organizoval pre žiakov lyžiarske výcviky, účelové cvičenia a zúčastňovali sme sa rôznych športových turnajov vo futbale, basketbale, volejbale, plávaní, florbale a pod.

Počas pedagogickej praxe  som absolvoval

  • I. kvalifikačnú skúšku na tému Vplyv učiteľa TV na rozvoj osobnosti žiaka,
  • kurz ITK.

Svoj vzťah k športu presadzujem aj vo svojom voľnom čase – navštevujem fitnescentrum, plaváreň, hrám tenis, ale rád si prečítam aj zaujímavú knihu cestopisného žánru a literatúru faktu, rád pozerám dokumentárne filmy, ale aj zábavné.

Plánované aktivity

  • turnaj vo florbale, chlapci všetkých ročníkov, termín podľa ponuky,
  • turnaj v pretláčaní rukou medzi ročníkmi, dievčatá a chlapci všetkých ročníkov, termín: november 2013
  • turnaj v stolnom tenise, žiaci všetkých ročníkov KO systém, termín: december 2013 – január 2014
  • účasť podľa ponuky na akciách usporiadaných inými organizáciami.

0 x komentované

Pridaj komentár