PaedDr. Ľubomíra Matejčeková

Vzdelanie

Štúdium ruského a francúzskeho jazyka som ukončila na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju pedagogickú činnosť som začala na Základnej škole Vazovova. Neskôr som pôsobila na Školskej správe Bratislava I, ako metodik pre vyučovanie cudzích jazykov. V tejto dobe som bola aj členkou poradného zboru pre vyučovanie cudzích jazykov pri ŠPÚ Bratislava .S mojou funkciou súviseli aj rôzne školenia v oblasti vzdelávania, porovnávanie školských systémov , zoznamovanie sa s alternatívnymi školami v zahraničí, ktoré postupne vznikali aj u nás na Slovensku.

Po celý svoj profesijný život som sa venovala vzdelávaniu v cudzích jazykoch, metodike vyučovania cudzích jazykov na kurzoch u nás, ako aj v Ruskej federácii / Volgoglrad, Moskva, Sankt Peterburg /, a na Univerzite v Montpelier vo Francúzsku.

Na Súkromnom slovanskom gymnáziu pracujem 18 rokov ako zástupkyňa riaditeľa školy a učiteľka francúzskeho a ruského jazyka.

Som členkou Asociácie rusistov Slovenska, predsedníčkou Krajského kola olympiády v ruskom jazyku a súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku Ars poetica.

V rámci vyučovania ruského a francúzskeho jazyka spolupracujem s Ruským centrom vedy a kultúry a s Francúzskym inštitútom. Uvedené inštitúcie ponúkajú pre žiakov vzdelávacie a kultúrne podujatia, ktorých sa chcem so žiakmi zúčastniť.