Maroš Rojko

Vzdelanie

V roku 2012 som absolvoval bakalárske štúdium v anglickom jazyku na BISLA (Bratislava International School of Liberal Arts) v odbore politológia. V súčasnosti som študentom  2.ročníka magisterského štúdia  na Paneurópskej vysokej škole, odbor Masmediálna a marketingová komunikácia. Predpokladaný termín ukončenia magisterského štúdia je leto 2014.

V roku 2013 som absolvoval vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa – golf. Toto vzdelávanie prebiehalo na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského pod záštitou SKGA (Slovenská golfová asociácia). Po absolvovaní záverečných skúšok z teoretickej a praktickej časti v roku 2013, je ukončenie vzdelávacieho programu naplánované na rok 2014. Tréner I. stupňa v golfe má oprávnenie trénovať deti a mládež.

V lete 2013 som na Súkromnom gymnáziu viedol denný golfový tábor, pričom spolupráca pokračuje aj v akademickom roku 2013/2014.

 

0 x komentované

Pridaj komentár