Martin Mikulášek

Vzdelanie

Absolvent Štátneho Konzervatória v Bratislave.

Profesionálny muzikálový herec. Môžete, alebo mohli ste ho vidieť účinkovať v rôznych inscenáciách v Divadle Nová scéna, Slovenskom národnom divadle, či Městskom divadle Brno.

Študentov vyučuje základy hereckých techník, hereckého myslenia, javiskovú reč a spev. Ja zástancom toho, že študenti môžu svoje nadobudnuté zručnosti, schopnosti a komunikatívnosť využiť aj pri iných povolaniach, ako je herectvo. Ako pedagóg pôsobí na SSG od roku 2008.

Plánované aktivity