Marina Zvereva

Lektorka ruského jazyka

Vzdelanie

Štátna Petrohradská univerzita, Ruská Federácia Petrohrad
odbor: ruský jazyk a literatúra, ruský jazyk pre cudzincov

Na súkromnom gymnáziu začala pracovať v 2005 roku. Pripravujem žiakov školy na Olympiády v ruskom jazyku, na skúšku na získanie medzinárodného certifikátu z ruského jazyka. Počas školského roka aktívne spolupracujeme s ruským centrom vedy a kultúry, so žiakmi navštevujeme rôzne kultúrne podujatia v rámci vyučovania RJ, organizujem stretnutia žiakov gymnázia s ruskými umelcami, spisovateľmi atd.