RNDr.Pavel Spišiak

RNDr. Pavel Spišiak
Email: spisiak@ssg.sk
Tel: (+421) 903 318 843
Míestnosť: v budove Vážska 32
821 07 Bratislava

Profesijný životopis

 • 1982-1987 – Matematicko – fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • 1990 – rigorózna skúška z fyziky, Matematicko – fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Aktivity v občianskych združeniach

 • 2004 – 2008 – Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej
  Pozícia: prezident nadácie
 • 2005 – 2008 – Asociácia juniorských golfistov Slovenska
  Pozícia: viceprezident

Pedagogická činnosť

 • 1988 – 1992 Stredné odborné učilište, Bratislava
  Pracovná pozícia: učiteľ matematiky, fyziky a informatiky
 • 1992 – 1994 Gymnázium na ul. L. Sáru, Bratislava
  Pracovná pozícia: učiteľ matematiky, fyziky a informatiky
 • 1994 –  Súkromné gymnázium, Bratislava
  Pracovná pozícia: riaditeľ školy

Výučba 2013/2014

 • 4. AE – matematika