RNDr. Pavol Gálik

V roku 1984 som ukončil štúdium na MFF UK v Bratislave aprobáciu matematika a fyzika, vzhľadom na výborný prospech a účasť v študentskej vedeckej činnosti s titulom RNDr .

Od roku 1984 som nastúpil ako učiteľ matematiky a fyziky na SOU stavebnom v Trenčíne, kde som pôsobil do roku 1987. Potom som pracoval ako odborný asistent na katedre matematiky Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. Počas vyučovania som spolupracoval  s Matematickým ústavom SAV na štátnej vedeckej úlohe týkajúcej sa algebry a teórie čísiel.

Od roku 1991 do roku 1994 som pracoval ako stredoškolský profesor matematiky a fyziky na gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Pod mojím vedením študentský časopis Študent vyhral v rámci Slovenska prvé miesto.

Okrem práce učiteľa som pracoval ako špecialista na bezpečnosť informačných systémov v spoločnostiach Slovak Telekom, Nafta, Tatrabanka.

Plánované aktivity

  • turnaj v šachu,
  • vedúci krúžku počítačovej grafiky
  • Vedúci krúžku matematickej olympiády pre kategórie B, Z9, Z8.
  • Vedúci korešpodenčného semináru STROM na našom gymnáziu
  • Vedúci matematickej súťaže PANGEA na našom gymnáziu

 

0 x komentované

Pridaj komentár