Dis.art. Roman Műller

So spevom začínal ako 6 – ročný v Detskom speváckom zbore Slovenského rozhlasu, neskôr pôsobil v Bratislavskom Chlapčenskom zbore. Popri štúdiu na Súkromnom Slovanskom Gymnáziu sa začal venovať sólovému spevu a muzikálovému herectvu. Po absolvovaní gymnázia študoval na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave operný spev. Neskôr úspešne absolvoval na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave herectvo i pomaturitné štúdium – absolutórium.

V divadle debutoval na doskách Novej scény v muzikáli Neberte nám princeznú (Mirova company), nasledovali Traja Mušketieri (Aramis,Portos), Fontána pre Zuzanu (manager, Viktor), Mlyny – muzikál pre obec Jaslovské Bohunice (hl.postava Števko), West side story (triskáči-Diesel), Františekz Assisi (viacrola), Báthoryčka (mešťan), Osmy svetadiel (Roman). Momentálne sa pripravuje na krásnu rolu kňaza Vavrinca v muzikáli Romeo a Julia, kde sa bude alternovať s Petrom Cmoríkom a Mariánom Greksom. Zahral si aj v slovenskom filme Sýkorka, či epizódne postavy v rôznych televíznych seriáloch.

Od roku 2006 pôsobí ako pedagóg Literárno-dramatickej výchovy a muzikálového krúžku na Súkromnom Slovanskom gymnáziu v Bratislave , na Základnej Umeleckej škole v Bernolákove ako pedagóg sólového spevu a Literárno-dramatického odboru a pedagóg spevu v Muzikálovej akadémií Divadla Nová Scéna.

V literárno-dramatickom odbore sa okrem rozvíjania dramatických schopností,sociálnych zručností a psychofizických funkcií jednotlivca cvičeniami a hrami dramatická výchova sústreďuje na navodenie situácií, ktoré sú blízke životným a pripravuje mladého človeka na ich riešenie v spolupráci a porozumením s ostatnými. V hre v situácií, v pantomímach, improvizáciách, v štruktúrovanej dramatickej hre rozvíja komunikačné schopnosti – verbálne, neverbálne, pohybové. Na rozdiel od cvičení, idúcich do detailov a rozvíjajúcich predstavivosť, dramatické hry rozvíjajú aj fantáziu, pracujú s predstavou a prinášajú zážitok.