Mgr. Vladimír Michalka

Mgr. Vladimír Michalka je učiteľ angličtiny a telesnej výchovy. Pre súkromné gymnázium pracuje od roku 1999. V priebehu týchto rokov pre školu pripravil niekoľko zaujímavých akcií aj s medzinárodným charakterom.

Telesná výchova

Športy, ktorým sa na hodinách telesnej výchovy venuje sú hlavne: volejbal, basketbal, flórbal, futbal, atletika a gymnastika. Neskoršie k nim pribudol aj golf, v ktorom  trénoval začiatočníkov a asistoval na golfovom tábore v Rajeckej lesnej.

Nakoľko je jeho obľúbený šport, plávanie, začal na škole realizovať plavecký výcvik  so žiakmi nižších ročníkov a následne zapojil aj starších žiakov. Zámerom bolo naučiť žiakov plávať štýly prsia, kraul a znak, ale aj hrať vodné pólo a zdokonaliť sa v potápaní pod vodou.

K zimným aktivitám patria lyžiarske výcvikové kurzy, ktoré absolvoval alebo aj organizoval so zameraním naučiť nelyžiarov základy lyžovania a pre pokročilých pripraviť zaujímavé cvičenia na rozvoj svojich zručností. Lyžiarske výcviky začal organizovať v slovenských rezortoch vo Vysokých Tatrách, ale pripravil aj výcviky v Rakúsku, ako medzi prvými to bol známi rezort Semmering a následne Seewiesen.

V znamení športu sa niesol aj prvý medzinárodný projekt ktorý organizoval medzi žiakmi súkromného gymnázia a žiakmi strednej školy v belgickom meste Aarschot. Žiaci sa prostredníctvom športu snažili hľadať spoločnú reč a vzájomne sa spoznať, venovali sa lyžovaniu vo Vysokých Tatrách, orientačnému behu a raftovaniu v belgických Ardenách.

Anglický jazyk

Na hodinách angličtiny sa snaží, aby žiaci využívali svoje vedomosti hlavne v rozprávaní a považuje angličtinu za komunikačný nástroj,  ktorým si žiaci otvárajú dvere do sveta.

Dvere do sveta otvoril žiakom tejto školy medzinárodnými projektmi Comenius ako ich koordinátor ako aj organizátor  jazykových študijných pobytov v Anglicku.

Prvý Comenius projekt bol venovaný hľadaniu pochopenia prítomnosti cez minulosť, v rámci trojročného projektu mali žiaci zameranie na moderné dejiny Slovenska, literatúru a folkové piesne. V týchto oblastiach žiaci pripravovali projekty a krátke videá a následne cestovali do partnerských škôl v Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku a Čiech.  Žiaci okrem prezentácií spoznávali svojich rovesníkov v škole a reálie danej krajiny.

Druhý Comenius projekt bol zameraný na životné prostredie a obzvlášť na globálne oteplenie, ekosystémy, biodiverzitu a aktivity na zlepšenie nášho prostredia. Žiaci v predmetoch biológia, chémia a zemepis pripravovali prezentácie v anglickom jazyku, s ktorými vycestovali do Francúzska, Nemecka, Španielska, Talianska a Fínska.

Prostredníctvom jazykových študijných pobytov mali žiaci možnosť navštíviť samotné Anglicko už viackrát. V mestách Bournemoth, Worthig či Barnstaple si mohli žiaci vyskúšať svoje jazykové zručnosti v reálnom živote a spoznať anglické reálie ako aj zažiť veľa užitočných skúseností.

 

Plánované aktivity

 

Prezentácia Malty

Termín: 8. Novembra 2013

Podujatie je určené na prezentovanie Malty ako obľúbenej destinácie pre jazykový študijný pobyt, spojené s otvorenou hodinou pre žiakov našej školy, ktoré vychádza z absolvovania kurzu Creative learning.

Program: Prezentácia, otvorená hodina, diskusia

Táto aktivita je venovaná rodičom i žiakom, ako aj všetkým, ktorí majú záujem o kurz angličtiny v tejto krajine a vyskúšanie si svojich jazykových zručností v angličtine

 

Divadlo

Termín 4.12. 2014. Pozvanie do divadla na predstavenie Jack and Joe II v anglickom jazyku.  Zúčastniť sa môžu žiaci príma, sekunda a tercia ako aj ich rodičia. Bude sa to konať v DK Ružinov. Pozvanie je taktiež pre rodičov, ktorí by chceli sprevádzať svoje deti.

 

Anglická esej

Termín: podľa pokynov organizátora

Súťaž v písaní anglickej eseje, ktorá bude organizovaná prostredníctvom Nadácie otvorenej spoločnosti a zúčastnia sa jej žiaci našej školy. Organizačné pokyny budú známe po zverejnení na internete.

 

Študijný a poznávací kurz angličtiny

Termín: jar 2014 (marec, apríl)

Organizovanie študijného jazykového pobytu vo Veľkej Británii v jarnom období. Po absolvovaní kurzu by nasledovala prezentácia venovaná aktivitám a vyučovaniu počas kurzu.