Mgr. Zuzana Godálová

V roku 1994 som absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor slovenský jazyk, poľský jazyk s filologickým zameraním. Od toho istého roku pôsobím na Súkromnom slovanskom gymnáziu ako učiteľ aj triedny učiteľ na dennej i externej forme štúdia.

V súčasnosti pracujem aj ako koordinátor dištančnej formy vzdelávania na SSG a spolupracujem s Národným centrom certifikovaných meraní (NÚCEM) ako recenzentka štátnych testov zo slovenského jazyka a literatúry.

Vzdelávanie

Absolvovala som niekoľko vzdelávaní zameraných na modernizáciu vyučovacieho procesu, tvorbu testových úloh a zastúpenie výchovy vo vzdelávaní. V roku 2010 som na posledne menovanú tému zložila 1. kvalifikačnú skúšku.

Plánované aktivity

Spolupracujem pri zapájaní našich žiakov do literárnych a recitačných súťaží, hlavne tých, ktoré organizuje Iuventa Bratislava – literárna súťaž Európa v škole, tento rok prebieha už 60. ročník – školské kolo súťaže s mottom Európa občanom, občania Európe sa uzatvára v januári 2013.

Pre študentov, pedagogických zamestnancov aj rodičov žiakov nášho gymnázia pravidelne organizujem účasť na divadelných predstaveniach v bratislavských divadlách za zvýhodnené vstupné.