Pobočky

Bratislava

4-ročné a 8-ročné štúdiumExterné štúdium

Naša škola v Bratislave prináša moderný vzdelávací program pre denných študentov a ponúka diaľkovú a dištančnú formu štúdia určenú pre študentov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou.

» Viac dennom štúdiu

» Kampus Bratislava

Nitra

Externé štúdium

Naše dislokované pracovisko v Nitre zabezpečuje výučbu diaľkovej a dištančnej formy štúdia určenej pre študentov z Ponitria a južného Slovenska.

» Viac o externom štúdiu

» Kontaktujte SSG v Nitre

Martin

Externé štúdium

Naše dislokované pracovisko v Martine zabezpečuje výučbu diaľkovej a dištančnej formy štúdia určenej pre študentov z oblasti stredného Slovenska .

» Viac o externom štúdiu

» Kontaktujte SSG v Martine

Kežmarok

Externé štúdium

Naše dislokované pracovisko v Kežmarku zabezpečuje výučbu diaľkovej a dištančnej formy štúdia určenej pre študentov z východného Slovenska.

» Viac o externom štúdiu

» Kontaktujte SSG v Kežmarku