Slovenský jazyk pre cudzincov – prihláška

Článok vložil/a Pavel Spišiak - 20. mája 2015 - Jazyky, Novinky - 0 x komentované

Súkromné slovanské gymnázium pripravilo pre záujemcov kurz slovenského jazyka pre cudzincov.  Kurz bude prebiehať v priestoroch gymnázia od 8.do 26. júna 2015 pod vedením skúsených pedagógov. Cieľom kurzu je pripraviť zahraničného žiaka na bezproblémové začlenenie sa do kolektívu slovenských žiakov. V rámci kurzu sa žiaci budú učiť písanie, čítanie, výslovnosť, čítanie s porozumením, gramatiku, lexiku. V rámci konverzácie sa naučia rozprávať na témy : Rodina, Bývanie, Škola, Kalendár, Voľný čas, Nákupy, Stravovanie. Taktiež sa oboznámia so zvykmi, tradíciami a kulturológiou Slovenska
Počet hodín denne  4
Počet hodín týždenne             20
Celkový počet hodín jedného kurzu       60

 Cena celého kurzu: 290.-Eur

PRIHLÁŠKA  vyplňte formulár

 

 

 

0 x komentované