SPRAVY MATH CLUBU SSG

Článok vložil/a - 22. apríla 2013 - M - 0 x komentované

SPRÁVY MATH CLUBU SSG

Úspešný riešiteľ 62. Ročníka matematickej olympiády kategórie Z7 :
Marek Patzelt,  Sekunda, 6. miesto v obvodnom kole MO
( http://skmo.sk/dokument.php?id=789 )

Úspešní riešitelia matematickej súťaže Pangea :
Daša Sedláková  1.A, Matej Cerovský   1.A
(http://www.pangea-sutaz.sk/vysledky.html)

Čo vytvorili študenti Nášho gymnázia v rámci krúžku počítačovej 3D grafiky:

Návrh domčeka

Návrh príboru


Návrh šálky

NAOZAJ ŤAŽKÉ  …

V tejto sekcii ponúkame matematické úlohy, ktorých riešenia sú síce ťažké, ale ich vyriešením môžete získať finančnú odmenu.

Úloha č. 1. Nájdite aspoň štyri rôzne pravouhlé kvádre, ktoré majú rovnako dlhú telesovú uhlopriečku a ktorého dĺžky hrán sú kladné celé čísla.

Prvý riešiteľ tejto úlohy bude honorovaný odmenou 15 € .

Úloha č. 2. Nájdite aspoň štyri rôzne pravouhlé kvádre, ktorých dĺžky hrán i dĺžka telesovej uhlopriečky sú rovné druhým mocninám kladných celých čísel. Najväčší spoločný deliteľ dĺžok všetkých hrán musí byť rovný jednej.

Prvý riešiteľ tejto úlohy bude honorovaný odmenou 25 € .

Komu sa predošlé úlohy zdajú príliš jednoduché, alebo odmena príliš nízka, môže skúsiť vyriešiť nasledovnú úlohu.

Úloha č. 3. Nájdite aspoň jeden pravouhlý kváder, ktorého dĺžky hrán, dĺžky stenových i telesových uhlopriečok sú kladné celé čísla. Alebo dokážte, že takýto kváder nemôže existovať.

canexback.com

Prvému riešiteľovi tejto naozaj ťažkej, zatiaľ nevyriešenej úlohy, ponúkame odmenu 800 € .

Výsledky úloh spolu s postupom nájdenia ich riešenia môžete posielať na emailovú adresu galik@ssg.sk, alebo sa priamo obracajte na profesora matematiky RNDr Pavla Gálika.

Klikni na obrázok a šípkami ovládaj

zp8497586rq

0 x komentované