Prijímacie konanie – Základná škola „ako osemročná forma štúdia“

Prijímanie do piateho a šiesteho ročníka ZŠ na základe žiadosti o prestup na našu školu

V školskom roku 2020/21 je výška školného 170.-Eur/mesiac Zápisné na štúdium je 800.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.

Postup:

  • vyplňte si elektronickú prihlášku
  • požiadajte o prestup na Súkromnú základnú školu formou žiadosti
  • po obdržaní rozhodnutia o prestupe prídete podpísať zmluvu o štúdiu

Termín: do 15.9.2020