Prijímanie žiakov

Deň otvorených dverí: 17.1.2018 a 14.2.1018

Osemročná forma štúdia

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov.  Za úspešné vykonanie prijímacích testov požadujeme výsledok úspešnosti minimálne 60%.

V školskom roku 2018/19  je výška školného: 160.-Eur/mesiac.  Zápisné na štúdium je 800.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • splnil podmienky prijímacieho konania,

Postup pre prihlásenie:

 1. Vyplňte kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy
 2. Do termínu 10. apríl 2018 prostredníctvom základnej školy podáte prihlášku na štúdium na Súkromnom gymnáziu
 3. Zúčastnite sa prijímacích pohovorov dňa: 14.5.2018 alebo 17.5.2018
 4. Na základe úspešného výsledku podpíšete Zmluvu o štúdiu
 5. Zúčastníte sa zápisu v termíne od 21. mája do 25. mája 2018. Pri zápise na štúdium zaplatíte zápisné 800.-Eur. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vám vydá základná škola, ktorú navštevuje vaše dieťa.
 6. Do 15 dní od zápisu zaplatíte prvú splátku školného na školský rok 2018/19.
 7. 2. kolo prijímacích pohovorov sa koná 19.6.2018

 

Deň otvorených dverí: 17.1.2018 a 14.2.1018

Štvorročná forma štúdia

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov.  Za úspešné vykonanie prijímacích testov požadujeme výsledok úspešnosti minimálne 60%.

V školskom roku 2018/19  je výška školného 160.-Eur/mesiac Zápisné na štúdium je 800.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

 • splnil podmienky prijímacieho konania,

Postup pre prihlásenie:

 1. Vyplňte kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy
 2. Do termínu 10. apríl 2018 prostredníctvom základnej školy podáte prihlášku na štúdium na Súkromnom gymnáziu
 3. Zúčastnite sa prijímacích pohovorov dňa: 14.5.2018 alebo 17.5.2018
 4. Na základe úspešného výsledku podpíšete Zmluvu o štúdiu
 5. Zúčastníte sa zápisu v termíne od 21. mája do 25. mája 2018. Pri zápise na štúdium zaplatíte zápisné 800.-Eur. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vám vydá základná škola.
 6. 2. kolo prijímacích pohovorov sa koná 19.6.2018

Päťročná forma štúdia

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania nebudeme prijímať žiakov v školskom roku 2018/19.