Výchovné koncerty v SSG

Článok vložil/a Pavel Spišiak - Muzikál, Muzikál, Novinky, Plánované podujatia - 0 x komentované

Žiaci nášho gymnázia, ktorí navštevujú  predmet literárno-dramatická výchova a muzikálové štúdio, nacvičili pod vedením vyučujúcich Daniela Kuciaka a Martina Mikuláška výchovné koncerty pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

17. 3. sa ako prví koncertu zúčastnili žiaci ZŠ Železničná. V ten istý deň koncert navštívili žiaci ZŠ a MŠ M. Hodžu Palisády.

24.3. boli návštevníkmi koncertu žiaci ZŠ Rajčianska. Ďalšieho  koncertu sa  v ten istý deň zúčastnili  žiaci ZŠ Biskupická, Ostredková a naši Prímani a Sekundáni.

Koncert mal u žiakov základných škôl veľký úspech, pretože v ňom mali možnosť aktívne účinkovať a spievať. Spolužiaci ich povzbudzovali, tlieskali a spoločne sa zabávali.

Aj vy sa môžete zapojiť do atmosféry koncertov a dať svoj hlas žiakom, ktorí sa aktívne zapojili do diania na javisku a vyskúšali si svoje hlasové schopnosti. Pozrite si štyri videá. Dajte hlas svojim spolužiakom.

ZOZNAM VIDEÍ

0 x komentované