Celkom iná škola

Vieme že Vaše dieťa je šťastné vtedy, ak žije v bezpečnom prostredí spokojných dospelých.

V priestore školy žiakom nechýba príroda a dostatok pohybu.

Integrujeme metodiku rozvoja životných zručností do vzdelávacieho obsahu.

Vedieme žiakov k sebavedomiu tak, aby vedelo, v čom je výnimočné i jedinečné. Aby spoznalo svoje talenty.  Ktoré nielenže rozvinie, ale objaví aj ďalšie.

V našej škole je vytvorený priestor v rámci organizácie vyučovania na osobnostný rozvoj detí a humanistický prístup rešpektujúci komunikáciu.

Jedinečnosť školy spočíva v možnosti výberu študijných kombinácií cudzích jazykov, rozšírenej športovej výučby, umeleckého smeru (muzikál) a zahraničných vzťahov – diplomacie.

NOVINKA
Základná škola – domáce vyučovanie

Diplomacia

Umožňuje štúdium širšej oblasti spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme.

Cudzie jazyky

Rozšírené štúdium kombinácií jazykov angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština, chorvátčina.

Golf

Vstupná brána do profi golfu. Výučba golfu na škole patrí medzi voliteľné predmety, na ktoré nadväzujú aktivity Golfového klubu SSG.

Muzikál

Učebný plán ponúka predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Náš areál

Výučba cudzích jazykov

Individuálny študijný plán

Mimoškolské aktivity

 • Golfové turnaje
 • Zahraničné konferencie
 • Exkurzie a výlety
 • Športové aktivity
 • Charitatívne akcie

Úspechy našich žiakov

 • Lea Klimentová, golf
 • Adi Gyurik, karate
 • Rebeka Hančinská, jazdectvo

Kam chodíme na vysokú

 • USA
 • Austrália
 • Rusko
 • Španielsko
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Thajsko
 • Holandsko
 • Česko

Slávni a úspešní absolventi

Diplomacia a diskusie

Výmenné pobyty