Moderné štúdijné smery

Diplomacia+

Zameranie na širšiu oblasť spoločenskovedných disciplín a medzinárodné vzťahy v integrovanej forme.

Štúdium diplomacie

+Golf

Vstupná brána do profi golfu. Výučba golfu patrí medzi povinné predmety, na ktoré nadväzujú aktivity Golfového klubu SSG.

Štúdium golfu
Golfový klub SSG

.

+Jazyky

Tradícia výučby cudzích jazykov sa osvedčila a nadobudnuté skúsenosti uplatňujeme nie len v metódach výučby ale už pri výbere pedagógov.

Štúdium jazykov
Bilingválne štúdium

+Muzikál

Učebný plán ponúka predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Štúdium muzikálu

4-ročné a 5-ročné štúdium

Prinášame moderný vzdelávací program, ktorý upúta študentov a zároveň ich pripraví pre súčasnú prax.

» Viac dennom štúdiu

Externé štúdium

Forma štúdia určená pre študentov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou.

» Viac o externom štúdiu

Novinky

Pavel Spišiak - 4. mája 2020 - Nezaradené, Novinky

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2020/21 .

Čítať viac

školský altánok

Pavel Spišiak - 18. marca 2020 - Nezaradené, Novinky

Pre školský rok 2019/2020 sme sa v rámci nášho spoločného celoročného projektu na biológiu rozhodli postaviť v našom školskom areály altánok.

Čítať viac

Prerušenie vyučovania

Pavel Spišiak - 13. marca 2020 - Novinky

Žiaci Súkromného gymnázia sa od 11. 3. vzdelávajú cez systém EduPage, ktorý umožňuje odovzdávať vyučujúcim zadané úlohy, ktoré im budú hodnotené a započítané k ostatným známkam
Čítaj viac: Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Čítať viac

Rozhodnutie zriaďovateľa školy zo dňa 8.3.2020

Pavel Spišiak - 8. marca 2020 - Nezaradené, Novinky

Rozhodnutie zriaďovateľa školy o prerušení vyučovania z dôvodu prevencie proti šíreniu nového koronavírusu.

Čítať viac

2% z dane pre školu

Pavel Spišiak - 4. marca 2020 - Novinky

Milí priatelia pri Súkromnom slovanskom gymnáziu v Bratislave máme zriadené Občianske združenie registrované, ako prijímateľ 2% dane z príjmu. Týmto môžete podporiť aktivity a činnosť školy v oblastiach, ktorými sa škola zaoberá.

Čítať viac