Celkom iná škola

Diplomacia

Umožňuje štúdium širšej oblasti spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme.

Cudzie jazyky

Rozšírené štúdium kombinácií jazykov angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština, chorvátčina.

Golf

Vstupná brána do profi golfu. Výučba golfu na škole patrí medzi voliteľné predmety, na ktoré nadväzujú aktivity Golfového klubu SSG.

Muzikál

Učebný plán ponúka predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Náš areál

Výučba cudzích jazykov

Individuálny študijný plán

Mimoškolské aktivity

 • Golfové turnaje
 • Zahraničné konferencie
 • Exkurzie a výlety
 • Športové aktivity
 • Charitatívne akcie

Úspechy našich žiakov

 • Lea Klimentová, golf
 • Adi Gyurik, karate
 • Rebeka Hančinská, jazdectvo

Kam chodíme na vysokú

 • USA
 • Austrália
 • Rusko
 • Španielsko
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Thajsko
 • Holandsko
 • Česko

Diplomacia a diskusie

Výmenné pobyty