Kategórie
Dni otvorených dverí

Deň otvorených dverí

⚠️ Pozor zmena termínu: Deň otvorených dverí bol presunutý na 14. 2. 2024.

 • 14. 2. 2024 od 09:00 hod. do 14:00 hod.
 • miesto: elokované triedy Súkromného gymnázia na Dvojkrížnej ulici 47 a 49.
 • Program:
  • 9:00 hod. otvorená hodina diplomacie (ukážky vyučovania a vedomostné testy pre záujemcov)
  • 10:00 hod. ukážky golfovej hry
  • 10:30 hod. spoločná prehliadka priestorov
  • 11:00 hod. diskusia s vedením školy
  • od 12:00 hod. individuále konzultácie pre záujemcov, ktorí nemohli prísť na predchádzajúci program

Vyplňte prihlášku na DOD

DOD je určený rodičom a žiakom do prvého ročníka štvorročného štúdia gymnázia so zameraním na diplomaciu.

Budeme hovoriť o záujmových aktivitách. Navštívite vyučovanie na jednotlivých predmetoch. Zažijete atmosféru diplomatického klubu a zahráte si golf na golfovom simulátore.

Absolventi o svojej škole:

Peter Verčimák, naši absolventi o škole.
Lukáš Krajčík, aktívny člen klubu diplomacie

Niečo z nášho archívu:
Prihovoria sa vám učitelia anglického a ruského jazyka. Uvidíte ukážky z online vyučovania cudzích jazykov.

krátke predstavenie predmetov:

anglický jazyk

Ukážka z online vyučovacej hodiny anglického jazyka.

španielsky jazyk

Učiteľ španielskeho jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Jaroslav Jurčuk

ruský jazyk

Učiteľ ruského jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Ekaterina Borisova
Ukážka z online vyučovacej hodiny ruského jazykaa na SSG


Žiaci, členovia klubu diplomacie budú hovoriť o svojich aktivitách. Doterajších výsledkoch práce. Pripravia pre prihlásených žiakov ľahkú súťaž.

Ukážka z klubu diplomacie

Učiteľ diplomacie a golfu na SSG a SZŠ, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Vzučujúci predmetu diplomacia, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Účasť členov klubu diplomacie na konferencii v Moskve


Muzikál, dramatická výchova, rétorika. Ukážky a predstavenie tohto zaujímavého vyučovacieho predmetu.

Dagmar Žalúdková učiteľka ssg o vyučovacom predmete muzikál.

z predchádzajúcej tvorby

Muzikál Mníšky.
Vystúpenie žiakov muzikálového štúdia
20. výročie založenia školy
Školská akadémia pred 11 rokmi