Prijímacie konanie

Základná škola

Gymnázium – 4-ročné denné štúdium

Gymnázium – Externé štúdium