Denné štúdium

Celkom iná škola

Jedinečnosť školy spočíva v možnosti výberu študijných kombinácií cudzích jazykov, rozšírenej športovej výuky, umeleckého smeru muzikál a zahraničných vzťahov – diplomacie.

Študijné smery

Jazyky

Rozšírené štúdium kombinácií jazykov angličtina, nemčina, španielčina, francúžština, ruština, polština, chorvátština.

Diplomacia

Umožňuje štúdium širšej oblasti spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme.

Smery záujmovej činnosti

Golf

Vstupná brána do profi golfu. Výučba golfu patrí medzi povinné predmety, na ktoré nadväzujú aktivity Golfového klubu SSG.

Muzikál

Učebný plán ponúka predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.