Kategórie
Letné tábory

Letný denný tábor diplomacie

Prajete si aby sa vaše dieťa počas prázdnin nenudilo, ale popri zábave sa naučilo aj niečo nové?

Súkromné slovenské gymnázium prichádza v lete 2021 s novinkou v letných táboroch a po populárnom golfovom tábore ponúka aj denný tábor zameraný na diplomaciu a veci verejné. Dovoľte nám tak pozvať Vaše dieťa do denného tábora, v ktorom sa hravou formou naučí základné spoločenské veci, naučí sa diskutovať a vyjadrovať sa v rôznych situáciách a zároveň tak rozvinie svoju osobnosť. Všetky témy mu predstavíme adekvátnou formou zodpovedajúcou veku detí. Nezabúdame však aj na to, že sa jedná o denný letný tábor, takže o zábavu a aktivity na čerstvom vzduchu nebude núdza.

TÁBOR ZAHŔŇA

  1. Program pre deti od pondelka do piatka od 8:00 hod. do 16:00 hod.
  2. Rôznorodý program (viac v Program), ktorý je zameraný na zvyšovanie vedomostí a zručností potrebných pre deti v tomto veku.
  3. Jednodňová ukážka golfu (etika a pravidlá golfu, golf ako šport, výbava golfistu, základný postoj, patovanie, čipovanie, golfové jamky, držanie palice).
  4. Deti majú k dispozícii celý areál Golfového klubu SSG, takže sú zabezpečené aktivity v príjemnom a zelenom prostredí.
  5. Pedagóga, ktorý na gymnáziu vyučuje predmet Diplomacia a má dlhoročné skúsenosti s vedením denných letných táborov.
  6. Jedlo a pitný režim počas celého dňa.
  7. Záverečná konferencia a vyhodnotenie.

PROGRAM

Úvodné aktivity – všetci sa navzájom spoznáme nenútenou formou. Cieľom je prelomiť ľady a odštartovať táborový týždeň dobrou náladou.

Diskusia na aktuálne témy – polarizovaná spoločnosť, pandémia, globalizácia, klimatické zmeny a podobne sú témy, ktoré spoločnosť trápia v 21. storočí a deti sa s nimi oboznámia prirodzenou/hravou formou a naučia sa o nich diskutovať a tvoriť si názory.

Protokol a etiketa – deti naučíme základom protokolu a etikety. Stolovanie, zdravenie, dress code a podobne sú len príkladmi z mnoho informácií, ktoré sa naučíme.

Simulovaná hra Peacestan – deti sa hravou formou oboznámia s problémom celosvetovej politiky a situácie. Na základe simulovanej hry budú rozhodovať o budúcnosti ľudí v štáte.

Nástrahy spoločnosti – budeme sa snažiť poukázal na nástrahy dnešnej doby pre teenagerov a ich vhodné riešenie. Šikana, neprijatie do kolektívu, negatívne závislosti.

Nebezpečenstvá internetu a sociálnych sietí – oboznámime deti s nástrahami internetu a sociálnych sietí, naučíme ich ako sa na nich čo najbezpečnejšie správať a podobne. Na ukážku si pozrieme dokument o sociálnych sieťach.

Čistenie okolia a environmentálna náuka – jednou z náplní tábora je naučiť deti ku (ekologickej) zodpovednosti a vybudovať vzťah k prírode. Jedno doobedie/poobedie tak strávime čistením okolia, zbieraním odpadu. Znovu sa jedná o praktickú skúsenosť, keďže deti sa už oboznámili s ekologickými problémami a to ako tieto materiály a odpadky negatívne vplývajú na prírodu okolo nás.

Golf – jeden z dní bude venovaný golfu a naučeniu sa základov tohto gentlemanského športu.

Rôzne športové aktivity – areál školy poskytuje zelenú oázu v horúcom a rozpálenom lete a určite sa budeme venovať aj rôznych športovým a outdoorovým aktivitám.

Príprava na modelovú konferenciu – všeobecná príprava detí na záverečnú konferenciu.

Záverečná konferencia – simulovaná konferencia (Rada Európy), kde účastníci tábora budú reprezentovať vybranú krajinu EÚ a budú rokovať o aktuálnych témach/problémoch vo svete. Účastníci si vyskúšajú a v praxi overia skúsenosti, ktoré nadobudli počas tábora.

Tábor je určený pre deti vo veku 13-15 rokov (výnimky sú možné po osobnej komunikácii).

CENA

149 eur

TERMÍN

19.7. – 23.7. Maroš

PRIHLÁŠKY NA

taboryssg@gmail.com