Golfový klub SSG

Golfový klub SSG je v oblasti golfu komunikačným a organizačným strediskom pre Súkromné slovanské gymnázium ako aj širokú verejnosť.

Golfové ihrisko v Bratislave

Golfový klub SSG ponúka plnohodnotné cvičné outdoorové a indoorové golfové ihrisko ako aj moderne vybavené priestory klubhausu.

Zelená karta rýchlo a pohodlne

Ponúkame možnosť získať zelenú kartu za sedem dní priamo v Bratislave za bezkonkurenčnú cenu.

Prihlasovanie na kurz zelenej karty: ssg@ssg.sk

Poslanie GK SSG

Poslaním klubu je zabezbpečovať operácie spojené s glc a zkvalitňovať služby pre žiakov gymnázia, svojich členov, účastníkov golfového záujmového krúžku ako aj pre širokú verejnosť. Našim cieľom je vybudovať si širokú členskú základňu, ktorá poskytne všetkým vekovým ako aj výkonnostným kategóriam čo najlepšie podmienky pre ich napredovanie v golfe.

Operácie Golfového klubu SSG

 • Komunikácia s verejnosťou a médiami (PR)
 • Interná komunikácia s členmi GK SSG
 • Vedenie výkonnostnej agendy a rebríčka členov
 • Zabezpečovanie služieb v GLC (admin, akadémia, predaj, catering, poradenstvo)
 • Hosťovanie kvalifikovaných trénerov, špecialistov a ich asistentov
 • Prezentácia klubových aktivít (marketing)
 • Partnerstvo a spolupráca s inými golfovými
 • klubmi, partnermi klubu a športovými zariadeniami

Aktivity Golfového klubu SSG

 • Tvorba a výber golfových programov (telesná výchova – špecializácia golf, golfový krúžok, individuálne lekcie)
 • Príprava a skúšky na zelenú kartu
 • Vedenie hcp členov so zmluvným zariadením
 • Tréningy v zmuvných golfových kluboch
 • Organizácia školskej túry
 • Letné golfové kempy
 • Dni otvorených dverí
 • Dni golfu a technológií a produktov (demo days)
 • Organizácia firmených podujatí (event management)
Výučba golfu pre mladších žiakov
Majstrovstvá základných a stredných škôl v golfe, SSG 2017