Štúdijné smery

 

Jazyky

Rozšírené štúdium kombinácií jazykov angličtina, nemčina, španielčina, francúžština, ruština, polština, chorvátština.

Jazyky

Golf

Vstupná brána do profi golfu. Výučba golfu patrí medzi povinné predmety, na ktoré nadväzujú aktivity Golfového klubu SSG.

Golf

Diplomacia

Umožňuje štúdium širšej oblasti spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme.

Diplomacia

Muzikál

Učebný plán ponúka predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Muzikál

Formy štúdia