Štúdium

Študijné smery

Jazyky

Rozšírené štúdium kombinácií jazykov angličtina, nemčina, španielčina, francúžština, ruština, polština, chorvátština.

Diplomacia

Umožňuje štúdium širšej oblasti spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme.

Smery záujmovej činnosti

Golf

Vstupná brána do profi golfu. Výučba golfu patrí medzi povinné predmety, na ktoré nadväzujú aktivity Golfového klubu SSG.

Muzikál

Učebný plán ponúka predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Formy štúdia

Denné štúdium

Základná škola

Súkromná základná škola, vychádza z tradícií a skúseností realizácie osemročného vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program v triedach druhého stupňa Súkromnej základnej školy bol realizovaný dvadsať rokov v prvom až štvrtom ročníku osemročnej formy štúdia. Po skončení ZŠ žiak pokračuje v štúdiu svojho programu ďalšie štyri roky na Gymnáziu.

4-ročné gymnázium

Denná forma štúdia prebieha vo štvorročnej forme. SSG navyše prináša 4 moderné študijné smery: jazyky, muzikál, golf, diplomacia.

International program

We offer a carefully balanced program that allows all children to unlock their potential.

Externé štúdium

Externé štúdium umožňuje dosiahnuť úplné, stredné, všeobecné vzdelanie s maturitou už do 2 rokov.