Diplomatický klub

Diplomatický klub je doplnkovou školskou aktivitou k vyučovaciemu predmetu Diplomacie. Obsahovo sa klub zameriava na možnosti využitia nadobudnutých teoretických poznatkov v praktickom živote. K simulovanej praxi využívame rôzne projekty určené študentom stredných škôl na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. Vytvárame tak priestor a možnosť overiť si schopnosti prezentácie vlastnej osoby, presadenie si svojho názoru, požiadaviek a obhájiť si vlastné záujmy. Tieto projekty umožňujú precvičenie rétorických schopnosti, rôznych foriem stratégií, ale taktiež naučiť sa vnímať okolie a zadefinovať problémy v spoločnosti. Diplomatický klub pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium v obore medzinárodné vzťahy, manažment, marketing, politológia a diplomacia. Vytvára tak vedomostné základy, ktoré budú základom ich vysokoškolského štúdia. Certifikáty získané z mnohých najmä zahraničných projektov zvyšujú úspešnosť prijatia na vysokoškolské štúdium. Predstavenstvo Diplomatického klubu, 2015

Predsedníctvo Rady Diplomatického klubu Členovia Rady Diplomatického klubu
Predseda: Benjamín Pojedinec Karolína Šumichrastová
Podpredseda: Jakub Bero Tomáš Gerši
Organizačný referent:  Aurora Ficelová Lukáš Krejčí
Propagačný referent:  Matúš Kordík Katarína Vavrovičová
Finančný referent: Ondrej Bagačka Aurora Ficelová

Naše projekty

 EEYP       EEYP výstup

 

Rozhoduj o Európe        Skalica Rozhoduj o Europe

Štruktúrovaný dialóg            Ako bratislavskí stredoškoláci priniesli nový vietor

Predaj sa! Veľvyslanectvo mladých Euroscola Po stopách totality Naše aktivity Fiktívne zasadnutie OSNNoc v škole     Úspešnosť diplomatických rokovaní garantuje stabilizáciu situácie na Ukrajine Školský časopis GAUDIUM GAUDIUM 1     GAUDIUM 2   GAUDIUM 3  GAUDIUM 4Návšteva OSN Zbierka platových vrchnákov

Školský klub záujemcov o politiku a diplomaciu do roku 2012

Z iniciatívy študentov a rodičov Súkromného gymnázia bol v roku 2010 založený nový školský klub. Klub združuje študentov, rodičov, pedagógov, politikov, diplomatov, odborných pracovníkov a aktivistov práce s mládežou. Program a aktivity: Svoj program chce zameriavať na aktivity v rámci SSG, aktivity organizované mimo školy a tradičné podujatia organizované pravidelne každý rok. Podujatia v škole – zamerané na témy: diplomacia, bezpečnosť a armáda, kultúra, práca na projektoch, spolupráca so záujmovými krúžkami na škole… Podujatia mimo školy – prezentácia školy, návštevy zastupiteľských úradov, ministerstiev, vysokých škôl s výučbou zahraničných vzťahov… Tradičné podujatia– golfové turnaje organizované MZV, Open air akcia na tému – bitka pri Viedni, výstavy, prednášky…

Okrúhly stôl – Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava

26.5.2011 „Európska únia po finančnej kríze“ – téma, ktorú považujú za dôležitú nielen odborníci na ekonomiku alebo medzinárodné vzťahy, ale aj študenti Súkromného gymnázia na Žitavskej ulici v Bratislave. Preto sa rozhodli zorganizovať okrúhly stôl v bratislavskom hotely Carlton. S prednáškou sa predstavila veľvyslankyňa Holandského kráľovstva Daphne Bergsma, bývalý guvernér NBS Ivan Šramko a komunikačný tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Pavol Magyar. Okrem žiakov a prednášajúcich sa podujatia zúčastnili aj partneri a zástupcovia veľvyslanectiev alebo konzulátov v SR. Diskusia poskytla zaujímavé názory na problémy EÚ.

Stretnutie študentov s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva pani Daphne Bergsma

V pondelok 28.3. sa v Klube diplomacie SSG uskutočnilo stretnutie žiakov s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva pani Daphne Bergsma na témy : Diplomacia – všeobecne, Diplomacia v praxi Holandského kráľovstva, Moderná diplomacia.

klub podporujú