Diplomatický klub SSG

Diplomatický klub je doplnkovou školskou aktivitou k vyučovaciemu predmetu Diplomacie. Obsahovo sa klub zameriava na možnosti využitia nadobudnutých teoretických poznatkov v praktickom živote. K simulovanej praxi využívame rôzne projekty určené študentom stredných škôl na národnej, ale i na medzinárodnej úrovni. Vytvárame tak priestor a možnosť overiť si schopnosti prezentácie vlastnej osoby, presadenie si svojho názoru, požiadaviek a obhájiť si vlastné záujmy. Tieto projekty umožňujú precvičenie rétorických schopnosti, rôznych foriem stratégií, ale taktiež naučiť sa vnímať okolie a zadefinovať problémy v spoločnosti. Diplomatický klub pripravuje študentov na vysokoškolské štúdium v obore medzinárodné vzťahy, manažment, marketing, politológia a diplomacia. Vytvára tak vedomostné základy, ktoré budú základom ich vysokoškolského štúdia. Certifikáty získané z mnohých najmä zahraničných projektov zvyšujú úspešnosť prijatia na vysokoškolské štúdium.

Naše projekty

Študentská konferencia SSG Youth Council

Organizácia konferencie pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl. Naši študenti sa zúčastňujú rôznych konferencií (Simulovaný parlament EÚ, Rada Európy a pod.) a preto sa rozhodli zorganizovať podobnú konferenciu aj pre mladších žiakov. V roku 2020 sa uskutočnil prvý ročník, ktorý bol celý vymyslený a zorganizovaný členmi diplomatického klubu.

Starostlivosť o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie je horúcou a spolu s ochranou dát na internete aj najaktuálnejšou témou najbližšej budúcnosti a sme presvedčení, že naši študenti by mali ísť príkladom. Preto aj v rámci diplomatického klubu majú možnosť sa angažovať v tejto oblasti. Škola neexistuje vo vákuu, ale nachádza sa v komunite a naši študenti sa preto zúčastňujú zberu odpadkov v okolí školy, alebo mestskej časti. Vidieť na vlastné oči, aká je príroda a okolie znečistené je lepšie a efektívnejšie, ako o tom iba čítať a počúvať

Návšteva ambasád SR v Európe

Jednou z najvýraznejších aktivít našej školy v rámci predmetu Diplomacia sú aj pravidelné zahraničné cesty spojené s návštevou ambasád SR. Študenti majú možnosť diskutovať s veľvyslancami a konzulmi a v praxi sa oboznámiť s tým, ako fungujú naše zastupiteľské úrody a čo obnáša takáto práca. V posledných rokoch sme navštívili ambasády v Lisabone, Berlíne, Záhrebe alebo Belehrade.

Moskva – Международный Толстовский Конгресс

Konferencia v Moskve je našou už tradičnou každoročnou aktivitou. Vybraná skupina študentov diplomatického klubu sa zúčastňuje konferencie v Moskovskiy Dom Natsional’nostey, kde sme prezentovali náš projekt Ambasáda mladých, alebo podpísali spoluprácu s ruskou školou.

Rozhoduj o Európe

ČISLA – Conference Interslavic

EEYP

Staršie aktivity a podujatia

Okrúhly stôl – Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava

26.5.2011 „Európska únia po finančnej kríze“ – téma, ktorú považujú za dôležitú nielen odborníci na ekonomiku alebo medzinárodné vzťahy, ale aj študenti Súkromného gymnázia na Žitavskej ulici v Bratislave. Preto sa rozhodli zorganizovať okrúhly stôl v bratislavskom hotely Carlton. S prednáškou sa predstavila veľvyslankyňa Holandského kráľovstva Daphne Bergsma, bývalý guvernér NBS Ivan Šramko a komunikačný tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Pavol Magyar. Okrem žiakov a prednášajúcich sa podujatia zúčastnili aj partneri a zástupcovia veľvyslanectiev alebo konzulátov v SR. Diskusia poskytla zaujímavé názory na problémy EÚ.

Stretnutie študentov s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva pani Daphne Bergsma

V pondelok 28.3. sa v Klube diplomacie SSG uskutočnilo stretnutie žiakov s veľvyslankyňou Holandského kráľovstva pani Daphne Bergsma na témy : Diplomacia – všeobecne, Diplomacia v praxi Holandského kráľovstva, Moderná diplomacia.

Klub podporujú

Diskusie v Klube diplomacie, SSG 2016