Kampus Bratislava

Areál školy

Oáza zelene a pokoja

Učebné priestory sú priamo prepojené so školským dvorom a areálom golfového ihriska. V prípade dobrého počasia prebieha pod holým nebom vyučovanie niektorých predmetov.

Prestávky a voľný čas majú možnosť študenti tráviť na čerstvom vzduchu alebo priestoroch klubhasu, kde majú možnosť pripravovať sa na ďalšie vyučovanie, sledovať filmy, alebo sa hrať spoločenské hry.

Bezpečnosť areálu zvyšuje Inteligentný školský identifikačný systém. Zároveň zprehľadňuje dochádzku študentov.

Učebne

Zavázdaním moderných technológii podnecujeme záujem študentov

Výučba prebieha v učebniach vybavených modernou technológiou interaktívnych tabúľ. Overená pomôcka na zefektívnenie vyučovania a prezentácií s maximálnym využitím IKT – informačných a komunikačných technológií.

Prínosom interakrívnych tabúľ je:

  • možnosť využitia zdrojov informácií na HDD, CD, DVD, Internet,
  • multimediálna forma s možnosťou priamej interakcie,
  • pútavejšia forma vtiahne žiakov priamo do deja,
  • vyučovanie sa stane viac „pre oči“ tým je lepšie pochopiteľné a zapamätateľné

V areáli nášho gymnázia máme priestor kde sú učebne prepojené so školským dvorom a areálom golfového ihriska. Tu v prípade dobrého počasia prebieha vyučovanie v tichom a príjemnom prostredí medzi zeleňou pod holým nebom.

Golfový areál

Golfové ihrisko na školskom dvore

Nielen profesionálnym záujemcom o golfovú hru je k dispozícii golfové ihrisko. Golf je hra charakteristická kultivovanosťou hráčou a tú sa snažíme rozvíjať u všetkých študentov.

Golfové ihrisko sa nachádza priamo v areáli školy v Bratislave. Kultivácia golfového ihriska zároveň zvyšuje celkovú úroveň štúdijného prostredia, charakteristického predovšetkým zeleňou.

Priestory golfového klubu SSG

Čo je golfový klub SSG?

Kde nás nájdete

Mestská časť Vrakuňa sa rozprestiera vo východnej časti Bratislavy. Patrí k najmenším bratislavským mestským častiam s približne 18 500 obyv. Jej pozitívom je, že nemá na svojom území žiadne veľké priemyselné podniky.

Adresa:
Súkromné slovanské gymnázium
Vážska 34
821 07 Bratislava

Súkromná základná škola
Vážska 34
821 07 Bratislava

Zastavka MHD: Žitavská
Linky: 67, 75, 78, 201, 202

GPS: 48.141363156, 17.210930586

Internát

Internátne ubytovanie pre mimobratislavských študentov

Internátne ubytovanie pre študentov SSG poskytuje Školský internát Krupa DM.

Prihláška a ďalšie informácie na www.krupa-dm.sk

Školský Internát Krupa DM
Pekná cesta 4
831 52 Bratislava

Tel.: +421-2-44883706
Tel./Fax: +421-2-44884338
E-mail: krupa-dm@krupa-dm.sk

Príjemné prostredie je základom formovania pozitívneho vzťahu k učeniu.