Kategórie
Letné tábory

Letný denný tábor diplomacie

Prajete si aby sa vaše dieťa počas prázdnin nenudilo, ale popri zábave sa naučilo aj niečo nové?

Súkromné slovenské gymnázium prichádza v lete 2021 s novinkou v letných táboroch a po populárnom golfovom tábore ponúka aj denný tábor zameraný na diplomaciu a veci verejné. Dovoľte nám tak pozvať Vaše dieťa do denného tábora, v ktorom sa hravou formou naučí základné spoločenské veci, naučí sa diskutovať a vyjadrovať sa v rôznych situáciách a zároveň tak rozvinie svoju osobnosť. Všetky témy mu predstavíme adekvátnou formou zodpovedajúcou veku detí. Nezabúdame však aj na to, že sa jedná o denný letný tábor, takže o zábavu a aktivity na čerstvom vzduchu nebude núdza.

TÁBOR ZAHŔŇA

 1. Program pre deti od pondelka do piatka od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 2. Rôznorodý program (viac v Program), ktorý je zameraný na zvyšovanie vedomostí a zručností potrebných pre deti v tomto veku.
 3. Jednodňová ukážka golfu (etika a pravidlá golfu, golf ako šport, výbava golfistu, základný postoj, patovanie, čipovanie, golfové jamky, držanie palice).
 4. Deti majú k dispozícii celý areál Golfového klubu SSG, takže sú zabezpečené aktivity v príjemnom a zelenom prostredí.
 5. Pedagóga, ktorý na gymnáziu vyučuje predmet Diplomacia a má dlhoročné skúsenosti s vedením denných letných táborov.
 6. Jedlo a pitný režim počas celého dňa.
 7. Záverečná konferencia a vyhodnotenie.

PROGRAM

Úvodné aktivity – všetci sa navzájom spoznáme nenútenou formou. Cieľom je prelomiť ľady a odštartovať táborový týždeň dobrou náladou.

Diskusia na aktuálne témy – polarizovaná spoločnosť, pandémia, globalizácia, klimatické zmeny a podobne sú témy, ktoré spoločnosť trápia v 21. storočí a deti sa s nimi oboznámia prirodzenou/hravou formou a naučia sa o nich diskutovať a tvoriť si názory.

Protokol a etiketa – deti naučíme základom protokolu a etikety. Stolovanie, zdravenie, dress code a podobne sú len príkladmi z mnoho informácií, ktoré sa naučíme.

Simulovaná hra Peacestan – deti sa hravou formou oboznámia s problémom celosvetovej politiky a situácie. Na základe simulovanej hry budú rozhodovať o budúcnosti ľudí v štáte.

Nástrahy spoločnosti – budeme sa snažiť poukázal na nástrahy dnešnej doby pre teenagerov a ich vhodné riešenie. Šikana, neprijatie do kolektívu, negatívne závislosti.

Nebezpečenstvá internetu a sociálnych sietí – oboznámime deti s nástrahami internetu a sociálnych sietí, naučíme ich ako sa na nich čo najbezpečnejšie správať a podobne. Na ukážku si pozrieme dokument o sociálnych sieťach.

Čistenie okolia a environmentálna náuka – jednou z náplní tábora je naučiť deti ku (ekologickej) zodpovednosti a vybudovať vzťah k prírode. Jedno doobedie/poobedie tak strávime čistením okolia, zbieraním odpadu. Znovu sa jedná o praktickú skúsenosť, keďže deti sa už oboznámili s ekologickými problémami a to ako tieto materiály a odpadky negatívne vplývajú na prírodu okolo nás.

Golf – jeden z dní bude venovaný golfu a naučeniu sa základov tohto gentlemanského športu.

Rôzne športové aktivity – areál školy poskytuje zelenú oázu v horúcom a rozpálenom lete a určite sa budeme venovať aj rôznych športovým a outdoorovým aktivitám.

Príprava na modelovú konferenciu – všeobecná príprava detí na záverečnú konferenciu.

Záverečná konferencia – simulovaná konferencia (Rada Európy), kde účastníci tábora budú reprezentovať vybranú krajinu EÚ a budú rokovať o aktuálnych témach/problémoch vo svete. Účastníci si vyskúšajú a v praxi overia skúsenosti, ktoré nadobudli počas tábora.

Tábor je určený pre deti vo veku 13-15 rokov (výnimky sú možné po osobnej komunikácii).

CENA

149 eur

TERMÍN

19.7. – 23.7. Maroš

PRIHLÁŠKY NA

taboryssg@gmail.com

Kategórie
Letné tábory

Letný golfový tábor 2021

TERMÍNY

5.7. – 9.7.  Olinka

12.7. – 16.7.   Maroš – Posledné 3 voľné miesta

26.7. – 30.7.  Olinka

2.8. – 6.8.  Maroš

_______________________________________________________

Cena: 119 eur

_______________________________________________________

Prihlášky na:

taboryssg@gmail.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prajete si, aby sa vaše dieťa počas prázdnin nenudilo, nové  sa naučilo a popritom sa aj zabávalo?

Dovoľte nám pozvať Vaše dieťa do denného tábora, kde sa naučí základy golfu a popritom rozvinie svoju všeobecnú športovú zdatnosť.  Golfovú hru mu predstavíme hravou formou. Deti zažijú skvelú atmosféru, budú môcť preukázať športovú zručnosť a súťaživosť. Zároveň si však aj nenásilnou hravou formou osvoja golfovú etiku, ktorá sa zakladá na čestnosti, slušnom správaní a dodržiavaní pravidiel.

Golf je fascinujúci tým, že v ňom je stále čo zlepšovať a učenie sa nikdy nekončí, tak ako sa nikdy nekončí dobrodružstvo objavovania a zážitkov.

Čakajú Vás táborové aktivity: výučba a hra golfu, kúpanie, všeobecná športová príprava, loptové hry na krásnom udržiavanom trávniku v blízkosti golfových tréningových plôch, hľadanie pokladu, starostlivosť o ihrisko, nezaškodia aj diskusie a zábava s kamarátmi podľa vlastnej chuti.

Denný tábor zahrňuje:

 1. Program pre deti od pondelka do piatka od 8:00 hod. do 16:00 hod,
 2. Výučba golfu (etika a pravidlá golfu, golf ako šport, výbava golfistu, základný postoj, patovanie, čipovanie, golfové jamky, držanie palice, golfové ihriská a akadémie, hra na simulátore, v prípade daždivého počasia)
 3. Trénera, ktorým je profesionálny inštruktor golfu a má dlhoročné skúsenosti najmä s učením mladšieho dorastu a detí,
 4. Zapožičanie golfovej výstroje, vstup do golfového areálu SSG, vedenie osobnej dokumentácie tréningového procesu hráča (plán, výkonnosť),
 5. Jedlo a pitný režim počas celého dňa.
 6. Starostlivosť o ihrisko a trávnik – špeciálna golfová kosačka a profesionálna úprava trávnikov a bunkrov.

Program:

Prvý deň hneď po príchode do klubu SSG sa zoznámite so svojím trénerom. Predvedie Vám golfovú výstroj a  vyberie Vám tú najpohodlnejšiu  a najvhodnejšiu. Naučíte sa, kedy a ako s čím zaobchádzať.  A to tak, aby ste boli čo najzručnejší. Bude taktiež dbať o Vašu bezpečnosť. Nie je to všetko také ľahké. Poobede sa premeníte na hľadačov pokladu, kde budete musieť splniť rôzne športové a logické úlohy, aby ste sa k nemu prepracovali.

Druhý deň  už viete čo Vás čaká. Odpaliská, bunkre, siete, vodné priekopy. S tým všetkým si budete musieť poradiť. Len vďaka náročnému tréningu a rôznym fintičkám to dokážete. To Vás naučí tréner.

Tretí deň. Rozšírime golfovú výuku o nové typy úderov. Už budete pomaly poznať všetky rôzne údery, ktoré golf prináša. Budeme sa rozprávať aj o etikete a pravidlách, aby Vás na ihrisku v budúcnosti nič nezaskočilo.  

Štvrtý deň. Vás okrem tradičného programu čaká starostlivosť o ihrisko, kde spoznáte a naučíte sa, čo všetko je potrebné na udržiavanie takého golfového ihriska. Ako odmenu dostanete malý darček. 

Piaty deň. Kto bude chcieť,  urobí skúšku „na zelenú kartu“ za účasti profesionálneho trénera na golfovom ihrisku na Čiernej Vode. Každý, kto zloží skúšku na zelenú kartu, sa bude môcť zúčastňovať golfových turnajov. V prípade záujmu sa uskutoční táborový turnaj na konci leta v golfovom klube na Čiernej Vode. Pripraviť si obed v prírode je tiež veľký kumšt. A preto príde niekto, kto Vás to naučí. Tento deň tak bude v znamení grilovačky mäsa, klobások a iných dobrôt, ktoré si potom spolu na obed vychutnáme. Grilovať si budeme v Lesoparku Vrakuňa, ktorý sa nachádza 15 min chôdze. Doprevádzať Vás bude dvojčlenný pedagogický dozor.

Kategórie
Dni otvorených dverí

Deň otvorených dverí

 • 17.3.2021 v blokoch od 17 00 do 18 15 hod.

Vyplňte prihlášku na online DOD

DOD je určený rodičom a žiakom základných škôl. Poskytneme Vám informácie ohľadom možnosti prihlásiť sa na štúdium do 5. 6. a 7. ročníka základnej školy a do prvého ročníka štvorročného štúdia gymnázia so zameraním na diplomaciu.

prvý blok (od 17 00 do 17 20):
Predstavíme vám Súkromné gymnázium a Súkromnú základnú školu. Program a formy štúdia. Ich výhody, zameranie a jedinečnosť. Svoje úspechy, ktoré dosahujú žiaci počas štúdia, prostredie školy, učiteľský zbor. Budeme hovoriť o záujmových aktivitách.

Peter Verčimák, naši absolventi o škole.
Lukáš Krajčík, aktívny člen klubu diplomacie

druhý blok: (17 20 do 17 40)
Prihovoria sa vám učitelia anglického, španielskeho a ruského jazyka. Uvidíte ukážky z online vyučovania cudzích jazykov.

krátke predstavenie predmetov:

anglický jazyk

Ukážka z online vyučovacej hodiny anglického jazyka.

španielsky jazyk

Učiteľ španielskeho jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Jaroslav Jurčuk
Ukážka z online vyučovacej hodiny španielskeho jazyka na ZŠ

ruský jazyk

Učiteľ ruského jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Ekaterina Borisova
Ukážka z online vyučovacej hodiny ruského jazykaa na SSG

tretí blok (17 40 do 17 50):
Žiaci, členovia klubu diplomacie budú hovoriť o svojich aktivitách. Doterajších výsledkoch práce. Pripravia pre prihlásených žiakov ľahkú súťaž.

Ukážka z klubu diplomacie

Učiteľ diplomacie a golfu na SSG a SZŠ, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Vzučujúci predmetu diplomacia, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Účasť členov klubu diplomacie na konferencii v Moskve

štvrtý blok (17 50 do 18 00):
Muzikál, dramatická výchova, rétorika. Ukážky a predstavenie tohto zaujímavého vyučovacieho predmetu.

Dagmar Žalúdková učiteľka ssg o vyučovacom predmete muzikál.

z predchádzajúcej tvorby

Muzikál Mníšky.
Vystúpenie žiakov muzikálového štúdia
20 výročie založenia školy
Školská akadémia pred 11 rokmi

v poslednom vstupe (18 00 do 18 15):
je možné klásť otázky riaditeľovi školy a zástupcovi riaditeľa školy.

Prihlasovacie údaje pošleme na základe prejaveného záujmu.

Kategórie
Uncategorized

Nové !!!!! Súkromná základná škola

Základná škola (ako 8-ročné gymnázium)
Súkromná základná škola, vychádza z tradícií a skúseností realizácie osemročného vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program v triedach druhého stupňa Súkromnej základnej školy bol realizovaný dvadsať rokov v prvom až štvrtom ročníku osemročnej formy štúdia.

Základná škola

Kategórie
Uncategorized

Golfový turnaj online

Hrá sa od 1.7.2020 do 31.8.2020

Hrací systém umožní hráčom zapájať sa do turnaja aj priebežne počas dvoch mesiacov

Vždy sa stretnú v súboji dvaja hráči s rovnakým počtom víťazstiev. Každý hráč hrá sám doma.

Porovnávajú sa výsledky. Zariadenie má zabudovaný modul turnaj. Výsledok z každej jamky sa postupne zaznamenáva. Nie je potrebný rozhodca.

Turnaj sa ukončí v posledný augustový týždeň.

Všeobecné pokyny, metodická pomoc čo sa týka inštalácie zariadenia, bezpečnosti pri hre prípadne aj tréning prostredníctvom Microsoft Teams.
Pre záujemcov vieme organizovať aj online výučbu hry.

Prihláška na turnaj


Projekt sa realizuje s finančnou podporou Hlavného mesta SR Bratislavy