Ocenenia

SSG získalo cenu týždenníka TREND

5.4.2011 na TREND CSR Fóre na tému „Ako zintenzívniť spoluprácu firiem a škôl“ udelil týždenník TREND ceny za aktívnu spoluprácu medzi školami a firmami.

V kategórii Súkromné školy cenu získalo Súkromné Gymnázium za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít

Udelením týchto cien vyzdvihuje TREND inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, oceňuje rozsah a dopad spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania a tiež schopnosť školy dlhodobo získavať vlastných súkromných sponzorov, ktorí škole umožňujú technicky aj materiálne napredovať. Kritériá, na základe ktorých boli ceny udelenú sú: počet spolupracujúcich firiem, oblasti spolupráce, typ spolupráce, rozsah realizovaných projektov a kvalita komunikácie realizovaných projektov a výsledkov na internete.