Zelená karta

Ponúkame možnosť získať zelenú kartu za sedem dní priamo v Bratislave za bezkonkurenčnú cenu.

Efektívny individuálny tréning

Kurz prebieha v piatich dvojhodinových blokoch a zahŕňa tréning, bezplatné tréningové plochy počas trvania kurzu, loptičky, výstroj.

Kurz pozostáva z nasledujúcich krokov pod vedením osobného trénera:

 • konzultácia (osobný plán)
 • golf v skratke (etika – výstroj)
 • statické základy (statická príprava gaasp)
 • dynamické základy (náprah & švih)
 • hra železom (strela pitch / full swing)
 • patovanie (technika – mierenie)
 • čipovanie (technika – krátka hra)
 • pravidlá (pohyb na ihrisku – pravidlá)
 • rekapitulácia (švih – smer a dĺžka strely)
 • simulácia skúšky (súhrn techniky a teórie)
 • uchopenie palice, mierenie, postoj, držanie tela

Skúška spôsobilosti na hru (zelená karta)

Obsahom skúšky sú všeobecné golfové pravidlá, etika a technická spôsobilosť nadobudnutá počas efektívneho individuálneho tréningu v golfovom klube ssg. po úspešnom absolvovaní skúšky hráč obdrží osvedčenie (zelená karta).

Miesto

Teoretická a praktická príprava: Golfový klub SSG, Vážska 34, Bratislava

Skúška: Golf Club Elán, Čierna Voda

Termín

Podľa dohody s golfovým klubom SSG.

Prihlášky

0903 318 843
ssg@ssg.sk