Zelená karta

Ponúkame možnosť získať zelenú kartu za sedem dní priamo v Bratislave za bezkonkurenčnú cenu.

galéria účastníčky kurzu


Efektívny individuálny tréning (EIT)

Kurz prebieha v piatich dvojhodinových blokoch a zahŕňa tréning, bezplatné tréningové plochy počas trvania kurzu, loptičky, výstroj.

Kurz pozostáva z nasledujúcich krokov pod vedením osobného trénera:

 • konzultácia (osobný plán)
 • golf v skratke (etika – výstroj)
 • statické základy (statická príprava gaasp*)
 • dynamické základy (náprah & švih)
 • hra železom (strela pitch / full swing)
 • patovanie (technika – mierenie)
 • čipovanie (technika – krátka hra)
 • pravidlá (pohyb na ihrisku – pravidlá)
 • rekapitulácia (švih – smer a dĺžka strely)
 • simulácia skúšky (súhrn techniky a teórie)
 • uchopenie palice, mierenie, postoj, držanie tela

Skúška spôsobilosti na hru zelená karta

obsahom skúšky sú všeobecné golfové pravidlá, etika a technická spôsobilosť nadobudnutá počas efektívneho individuálneho tréningu v golfovom klube ssg. po úspešnom absolvovaní skúšky hráč obdrží osvedčenie
(zelená karta).

Cena (sezóna 2018)

                                                    idividuálne:                                  skupinové:  2 osoby / 3 osoby
dospelí                               1 osoba   € 320 / osoba                            250 / € 200 / osoba

Miesto

teoretická a praktická príprava: Golfový klub Súkromného slovanského gymnázia, Vážska 34, Bratislava
skúška v Golf Club Elán Čierna Voda

Termín

podľa dohody s golfovým klubom ssg

Prihlášky

0903 318 843, ssg@ssg.sk   prihláška