Súkromný školský klub detí

Súčasťou školy je aj Súkromný školský klub detí zabezpečujúci záujmovú činnosť.

Klub po vyučovaní – príprava na vyučovanie

Športový krúžok

Divadelný krúžok

Golfový krúžok

Hudobný krúžok

Krúžok – ochrana prírody