Kategórie
Aktuality

Projektové vyučovanie na hodinách geografie

Vieme, že naši najmenší majú vlastný svet. 🪐

Preto sa pani učiteľka geografie Mgr. Júlia Dolanská rozhodla podporiť ich fantáziu, kreativitu a vrámci projektového vyučovania na hodinách geografie si piataci vytvorili mapu svojej krajiny. Žiaci si aj v praxi vyskúšali aké to je byť kartografom a využili poznatky z vyučovacích hodín či mapové znaky, ďalej si zopakovali geografickú sieť 🌐 nakoľko ich mapa mala obsahovať všetky prvky reálnej mapy (legenda, mierka mapy, poludníky, rovnobežky a pod.).

Tešíme sa z ich výtvorov. 🗺️