Kategórie
Aktuality

Projektové vyučovanie: Vrstvy atmosféry

Celkom sme sa vyhrali a nové veci sa podozvedali… Zadanie bolo: „Z akých vrstiev sa skladá atmosféra?“

Žiaci 8. ročníka, na fyzike, s pani učiteľkou Puškášovou pracovali, vyhľadávali a diskutovali v skupinách o atmosfére. Spoznali jednotlivé vrstvy atmosféry, ich výšku, teplotu vzduchu, hustotu vzduchu a javy, ktoré môžeme v nich pozorovať.

Cieľ spoznávania splnený… 🙂