Kategórie
Dni otvorených dverí

Deň otvorených dverí

  • 18.1.2023 a 8.2.2023 v blokoch od 10 00 hod. do 14 00 hod.
  • miesto: Vážska 34, sídlo školy a elokované triedy Súkromného gymnázia na Dvojkrížnej ulici 47 a 49.

Vyplňte prihlášku na DOD

DOD je určený rodičom a žiakom do prvého ročníka štvorročného štúdia gymnázia so zameraním na diplomaciu.

V čase od 09 00 hod. do 10 00 hod. môžete diskutovať s riaditeľom školy a zástupcom riaditeľa školy na témy, ktoré vás zaujímajú. (na Vážskej 34)

blok od 10 00 do 11 30 na Vážskej ulici 34

a od 12 00 do 13 30 na Dvojkrížnej 47 a 49
Predstavíme vám Súkromné gymnázium. Program a formy štúdia. Ich výhody, zameranie a jedinečnosť. Svoje úspechy, ktoré dosahujú žiaci počas štúdia, prostredie školy, učiteľský zbor. Budeme hovoriť o záujmových aktivitách. Navštívite vyučovanie na jednotlivých predmetoch. Zažijete atmosféru diplomatického klubu a zahráte si golf na golfovom simulátore.

Absolvent o svojej škole:

Peter Verčimák, naši absolventi o škole.
Lukáš Krajčík, aktívny člen klubu diplomacie

Niečo z nášho archívu:
Prihovoria sa vám učitelia anglického a ruského jazyka. Uvidíte ukážky z online vyučovania cudzích jazykov.

krátke predstavenie predmetov:

anglický jazyk

Ukážka z online vyučovacej hodiny anglického jazyka.

španielsky jazyk

Učiteľ španielskeho jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Jaroslav Jurčuk

ruský jazyk

Učiteľ ruského jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Ekaterina Borisova
Ukážka z online vyučovacej hodiny ruského jazykaa na SSG


Žiaci, členovia klubu diplomacie budú hovoriť o svojich aktivitách. Doterajších výsledkoch práce. Pripravia pre prihlásených žiakov ľahkú súťaž.

Ukážka z klubu diplomacie

Učiteľ diplomacie a golfu na SSG a SZŠ, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Vzučujúci predmetu diplomacia, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Účasť členov klubu diplomacie na konferencii v Moskve


Muzikál, dramatická výchova, rétorika. Ukážky a predstavenie tohto zaujímavého vyučovacieho predmetu.

Dagmar Žalúdková učiteľka ssg o vyučovacom predmete muzikál.

z predchádzajúcej tvorby

Muzikál Mníšky.
Vystúpenie žiakov muzikálového štúdia
20 výročie založenia školy
Školská akadémia pred 11 rokmi